Säkerhetspolisen om sitt arbete med EU–valet 2019

| EU-VALET / SÄKERHET | >>

Säkerhetspolisen skyddar Sveriges demokratiska system. Där ingår att vara en del i arbetet med att skydda rösträkning och valsystem, men även förtroendet för val. Säkerhetspolisens arbete med den svenska delen av EU-valet 2019 involverar flera områden.

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet i Sverige. Säkerhetspolisens uppgift när det gäller valet och valrörelsen är att skydda Sverige och svenska intressen, det vill säga Sveriges demokratiska system, förtroendet för valprocessen och våra förtroendevalda EU-parlamentariker när de befinner sig i Sverige.

– De kunskaperna och erfarenheterna vi fick av arbetet med att skydda riksdagsvalet 2018, är självklart något vi har användning av i arbetet med EU-valet. Erfarenheter från val i andra länder har varit särskilt värdefulla, och vår bild av hur, med vilka verktyg och med vilka målsättningar som främmande makt bedriver påverkan i Europa och mot Sverige har förbättrats, säger Klas Friberg, säkerhetspolischef.

Flera av Säkerhetspolisens verksamhetsområden är involverade i arbetet för att valet och valrörelsen ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Till exempel genom att förebygga och förhindra att hot från extremistmiljöerna stör valet eller valrörelsen, samt att säkerställa att de EU-parlamentariker som befinner sig i Sverige kan genomföra sina valkampanjer som planerat.

Skydda valet från påverkan av främmande makt

Underrättelsehotet mot Sverige är bredare och ser annorlunda ut i dag än för bara några år sedan. Det i sin tur ökar behovet av att skydda det mest skyddsvärda i samhället. Säkerhetspolisens bedömning är att främmande makt troligen agerar på liknande sätt inför EU-valet som inför riksdagsvalet 2018. Det vill säga att de inte kommer försöka påverka rösträkningen eller valsystemen, det vill säga valresultatet, men att de kan komma att försöka påverka i enskilda frågor som ligger i deras intresse.

– Risken för påverkan från främmande makt har inte minskat, utan de här frågorna är minst lika aktuella i dag och i morgon. Medvetenheten behöver finnas kvar och vi behöver fortsätta jobba med de här frågorna, inte bara i samband med val, säger Klas Friberg.

En del i arbetet med att skydda valet från påverkan från främmande makt, är till exempel genom förebyggande rådgivning till myndigheter och de politiska partierna. En annan del är att påminna om vikten av källkritik i syfte att motverka effektiviteten i eventuella påverkansoperationer.

Etablerad samverkan finns kvar

Säkerhetspolisen har sedan riksdagsvalet 2018 en nära samverkan med bland andra Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Valmyndigheten.

– Det etablerade och goda samarbetet med relevanta myndigheter och regelbundna möten vi hade i arbetet med att skydda riksdagsvalet 2018 finns kvar och har utvecklats ytterligare, avslutar Klas Friberg.

| Artikelförfattare: Säkerhetspolisen • Pressmeddelande från 2019-05-20|

________________________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck