Extrapengar till deltagare inom daglig verksamhet

| DAGLIG VERKSAMHET / LSS | >>

Omsorgsnämnden har beslutat att ge deltagare i daglig verksamhet extrapengar för 2019. Pengarna är en engångsåtgärd och kommer från Socialstyrelsens statliga stimulansbidrag.

Stimulansbidraget är till för att stimulera kommuner att införa eller höja dagpenningen för personer som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Uppsala kommun har rekvirerat 8,4 miljoner kronor av stimulansbidraget. Pengarna måste användas under 2019.

Stimulansbidraget gör det möjligt för Uppsala kommun att ge extrapengar till de personer som deltar i kommunens dagliga verksamhet. Hur mycket varje deltagare får beror på hur många dagar de deltagit och om de deltar på hel- eller deltid. För heltid får deltagaren 52 kronor extra per närvarodag och för deltid 42 kronor. Pengarna betalas ut retroaktivt i oktober 2019 och januari 2020.

– Vi är mycket glada för att vi kan ge dem som deltar i daglig verksamhet denna extra uppskattning. De utför många viktiga uppgifter och bidrar till kommunens verksamhet på olika sätt och efter egen förmåga, säger Angelique Prinz Blix, (L), ordförande i omsorgsnämnden.

Inom Uppsala kommun finns det cirka 930 personer som deltar i daglig verksamhet. Deltagarnas försörjning består vanligtvis av aktivitetsersättning eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Kommuner kan också betala dagpenning i form av habiliteringsersättning för att stimulera och motivera deltagarna att medverka i daglig verksamhet. I Uppsala kommun är den ordinarie habiliteringsersättningen 60 kronor per dag för närvaro fem timmar eller mer (heltid) och 50 kronor per dag för närvaro under fem timmar (deltid).

| Artikelförfattare: Uppsala kommun |

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck