Bettskena allt vanligare

| HÄLSA / STRESS / TÄNDER | >>

Behandling med bettskenor har ökat med 117 procent sedan 2008. I Folktandvårdens odontologiska hälsobokslut redogörs ökningen av bettskenor i åldersgrupper och över tid. Under förra året gjordes 1938 bettskenor, jämfört med 2007 då det gjordes 892 bettskenor. Kvinnorna var i klar majoritet av de som behandlades.

Beror på mer än stress
Ökningen av bettskenor kan bero på flera faktorer.
– Visst kan det finnas en koppling till ökad stress och förändrade levnadsvanor, men även ökad medvetenheten genom exempelvis medias rapportering kan inverka. Inom tandvården använder allt fler behandlare ett mer strukturerat sätt att urskilja bettfysiologiska problem och sannolikt innebär detta att fler erbjuds behandling, säger Erik Lindfors Övertandläkare och ämnesföreträdare vid Folktandvårdens specialistklinik för bettfysiologi.

Rutin vid undersökning
Ungefär 10 procent av den vuxna befolkningen i Sverige har långvarig käkmuskelsmärta, fler kvinnor än män. Under senare år har Folktandvården använt en undersökningsmall som inkluderar två frågor om bettfysiologiska problem och smärta kring käkleder och tinningar. Detta har lett till en bättre träffsäkerhet när det gäller att identifiera patienter. Vilket i sin tur kan vara en förklaring till att fler får en bettfysiologisk behandling.
– Obehandlade bettfysiologiska besvär kan leda till långvarig ohälsa, sjukskrivning och ett ökat behov av medicinsk vård. Därför är det mycket viktigt att patienter med smärta i ansikte/käke och huvudvärk identifieras och erbjuds adekvat behandling, säger Erik Lindfors.

Andra behandlingar 
– Tandgnissling är inget nytt fenomen utan omskrivs redan i Eddan och i de flesta fallen går slitaget långsamt. I situationer där patienten bara har lite tandslitage kan man låta dokumentera slitaget och följa upp patienten vid kommande undersökningar istället för att direkt göra en skyddande bettskena, menar Erik Lindfors som i höstas la fram sin doktorsavhandling om rörelseträning för käken. En metod som är helt individanpassad och har visat sig vara ett mycket bra och billigare komplement till bettskenor vid smärta i käkmuskulaturen.

| Artikelförfattare: Region Uppsala |

________________

Fler nyheter

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

REGION UPPSALA —
Höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

UTOMHUSBAD —
Håll koll på vattenkvaliteten innan bad