Dags att nominera till årets pedagogiska priser

>>

Uppsala kommun delar varje år ut pedagogiska priser till tre lärare, i förskola, grundskola och gymnasieskola. Även lärare i grund- och gymnasiesärskola och fritidshem ingår. Dessutom delas ett ledarskapspris ut till en förskolechef eller en rektor. Nomineringsperioden pågår 9 maj – 30 september.

– Skolan ska ha goda pedagoger i alla skolformer, personer som skapar trygghet och utvecklar varje barns unika förmågor på bästa sätt oavsett förutsättningar. Det är inspirerande att gå igenom nomineringarna och ta del av allt fantastiskt arbete som görs ute på våra förskolor och skolor, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

Det pedagogiska priset ska gå till en lärare eller skolledare som är engagerad och inspirerande utöver det vanliga, någon som utvecklar lärandet och på samma gång skapar en trygg lärmiljö.

Uppsala kommun har ett övergripande uppdrag att arbeta för att Uppsala ska bli en Europas mest nyskapande kunskapsregioner med internationell attraktionskraft. En utmaning som kräver engagerade och kompetenta lärare och skolledare som aktivt bidrar till att visionen nås.

– Förskolepedagoger och lärare har ett viktigt uppdrag både när det gäller att förmedla förmågor och kunskaper till barn och ungdomar, och att aktivt bidra till kollegialt lärande och skolans kvalitetsutveckling. Ett måste i vårt digitaliserade, snabbt föränderliga kunskapssamhälle. Priserna ska vara en källa till uppmuntran och inspiration, säger Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Kollegor till pedagoger och skolledare, elever och vårdnadshavare kan nominera och utbildningsnämnden fattar beslut om vilka som får priserna under hösten. Priserna delas ut av i samband med kommunfullmäktige den 9 december. Priserna kan gå till pedagoger i både kommunala som fristående skolor.

| Artikelförfattare: Uppsala kommun |

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin