Vildsvinsjakt underlättas från 15 maj

| VILTVÅRD / JAKT / VILDSVIN | >>

Den 15 maj börjar nya bestämmelser rörande vildsvinsjakt att gälla. Bland annat blir det tillåtet att använda sig av värmekamera och rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet.

Regeringen har beslutat att vissa jaktmedel ska få användas för att göra jakten på vildsvin enklare och mer effektiv. Beslutet innebär att elektronisk bildförstärkare, elektronisk bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i nära anslutning till jaktvapnet tillåts vid jakt efter vildsvin.

_______

Mörkersikten, så kallade termiska sikten, får dock endast användas vid jakt i öppen terräng eller vid åtelplatser. Syftet med de nya bestämmelserna är att underlätta jakten efter de generellt nattaktiva djuren och på sikt minska de omfattande problem som vildsvin orsakar för markägare och lantbrukare.

– Länsstyrelsen har tidigare kunnat ge tillstånd för användande av rörlig belysning och elektronisk bildförstärkare vid skyddsjakt efter vildsvin i det enskilda fallet, och antalet ansökningar har ökat från år till år. I princip alla ansökningar har beviljats. Med de nya bestämmelserna utökas möjligheterna att använda hjälpmedel utan att behöva söka tillstånd hos länsstyrelsen, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på Länsstyrelsen Uppsala län.

Ändringarna i jaktförordningen träder i kraft den 15 maj 2019.

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg