Det ska du tänka på om du måste elda

>>

Du ska så klart alltid vara försiktig när du hanterar eld i naturen, oavsett om du eldar i skog och mark eller eldar i din trädgård. Detta är extra viktigt just nu för dig som bor i ett område med hög brandrisk.

Innan du eldar

Börja alltid med att kontrollera om det finns ett eldningsförbud där du befinner dig. Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda regler om eldningsförbud. Vilka aktiviteter som omfattas av eldningsförbud kan vara olika, beroende på hur brandrisken ser ut i området där eldningsförbudet gäller.

Du hittar information om eldningsförbud på kommunens, länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats. Information om aktuell brandrisk och eldningsförbud brukar också sändas i Sverige Radios P4.

Vad betyder egentligen eldningsförbud?

Eldningsförbud innebär att du inte får elda utomhus i skog eller nära skogsområden. Det handlar om att förhindra stora bränder i skog. Förbud gäller ett utpekat område och det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar det.

Den som utfärdar eldningsförbudet kan välja att tillåta eldning på till exempel fasta grillplatser. Kontrollera alltid vad som gäller där du är innan du börjar grilla!

Håll koll på brandrisken

Om det inte är eldningsförbud kan det ändå vara bra att ha koll på brandrisken. ”BRANDRISK Ute” är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus.

Om du eldar

Om det inte råder eldningsförbud och du väljer att göra upp eld är det viktigt att välja en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd och annan vegetation som till exempel buskar eller gräs.

Efter du har eldat
  • Låt elden brinna ut helt och hållet. 
  • Släck ordentligt med vatten och så glöden slocknar. 
  • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar. 
  • Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.
  • Kontrollera att det är släckt ordentligt. Detta kan behöva göras under flera timmar efter.
Vad ska jag göra om elden sprider sig?

Larma alltid genom att ringa 112. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom ca 1 meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas.

Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart. Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa eller annat brännbart framför elden.

Om du har tillgång till vatten – släck elden med vattnet!

.

| Artikelförfattare: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap |

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg