Grön omsorg – nya former av omvårdad

>>

Hur ska framtidens omvårdnad se ut? I fler och fler länder i Europa växer grön omsorg – vård och omsorg på lantbruk och i terapiträdgårdar – fram som ett komplement till traditionella verksamheter. I Norge och Nederländerna finns en väl fungerande organisatorisk struktur för grön omsorg på lantbruk, men så är ännu inte fallet i Sverige.

 en ny rapport av forskare från SLU och Linnéuniversitet studeras svenska lantbruk som erbjuder olika former av grön omsorg. På gårdarna i studien bedrivs huvudsakligen omsorg via LSS för vuxna med funktionsvariationer, antingen kombinerat med jordbruk eller som huvudsaklig sysselsättning för lantbrukarna. 

– Ännu är grön omsorg inte utbrett och entreprenörerna möter många utmaningar för att få till fungerande avtal med kommuner och andra myndigheter. Flera parallella lösningar existerar i olika regioner av landet. Entreprenörerna brinner för att skapa sociala värden och får ofta kämpa hårt och i vissa fall drivs verksamheterna i det närmaste ideellt, säger Malin Tillmar, Linnéuniversitetet.

– Det verkar vara svårt att få till tillräckligt höga ersättningsnivåer för att täcka kostnaderna och tillräcklig långsiktighet i kontrakten, för att kunna planera och utveckla verksamheterna, säger Katarina Pettersson, SLU.

Steget att gå från traditionell bonde till grön omsorgsentreprenör kan vara stort och innebär både förändringar av identitet och genusstrukturer, enligt rapportförfattarna. Grön omsorg har i tidigare studier visat sig vara till god hjälp i både vård och omsorg, äldrevård och demensvård, pedagogisk verksamhet samt för rehabilitering. Rapporten från SLU visar att det finns ett stort intresse och engagemang bland entreprenörer i Sverige, men att mycket återstår innan de organisatoriska utmaningarna är lösta.

Artikelförfattare: SLU / Grön Omsorg

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall