Årets Fulbrightföreläsning: Att förstå Trumps framgångar i en tid av globalisering

Uppsala universitet — Tisdag 28 mars >>

Årets Fulbrightföreläsning ges av Mark S. Weiner vid Rutgers University i USA. Weiner är professor i rättshistoria och har bland annat forskat om relationerna mellan stat och individ och om ras och medborgarskap i USA. Under läsåret 2018/2019 är han verksam vid Uppsala universitet som Fulbrightprofessor.

Mark S. Weiner är rättshistoriker och författare till flera böcker. Han har även arbetat som dokumentärfilmare och bidrar regelbundet med kommentarer till aktuella frågor i dagspressen. Hans Fulbrightföreläsning adresserar ett mycket aktuellt ämne och bär titeln: ”Understanding Trumpism: American Politics and Culture in an Age of Globalization” Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Tid: Tisdagen den 28 mars klockan 16.15 
Plats: Sal IX i Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala

Om Fulbrightföreläsningarna:
Sedan 1996 finns gästprofessuren Fulbright Distinguished Chair in North American studies vid Svenska Institutet för Nordamerikastudier (SINAS) vid Uppsala universitet. SINAS är den enda akademiska institutionen i Sverige som fokuserar på forskning och undervisning om Nordamerika, främst USA. Fulbright-professuren gör det möjligt för en ledande forskare från USA inom ämnesområdet ”American studies” att vistas vid SINAS. Förutom att undervisa och forska ger Fulbrightprofessorn varje år en offentlig föreläsning, den så kallade Fulbrightföreläsningen.

Artikelförfattare: Uppsala universitet

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall