Inflyttning i ny vårdbyggnad skjuts upp till efter sommaren

>>

Inflyttningen till den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset, ingång 100/101 kommer att ske efter sommaren, tidigast den 31 augusti.

Enligt den senaste provtagningen har det akuta problemet med legionella till största delen avhjälpts. Endast 3 av 40 prover innehöll legionella men brister har hittats i konstruktionen för vattenförsörjningen. Dessa behöver åtgärdas för att förhindra att legionellan kommer tillbaka. Därför har styrgruppen för Framtidens Akademiska sjukhus beslutat att senarelägga inflyttningen.

– Patientsäkerheten är helt avgörande och därför kan vi inte börja använda byggnaden för vård och behandling förrän vi har minskat risken för legionella så mycket som det över huvud taget är möjligt, säger Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör vid Akademiska sjukhuset.

Enligt den nuvarande planen skjuts inflyttningen för flertalet verksamheter upp till den 31 augusti 2019, förutsatt att justeringarna av vattenförsörjningen och andra arbeten med besiktningsanmärkningar är färdiga då.

För patienterna får förseningen inga andra konsekvenser än att de tills vidare kallas till besök i vårdverksamhetens befintliga lokaler på Akademiska sjukhuset i stället för i den nya vårdbyggnaden.

Artikelförfattare: Region Uppsala

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin