Muslimer födda i väst stödjer oftare extremism

>>

Muslimer som är födda och uppvuxna i västvärlden stödjer extremism i större utsträckning än personer som är födda och uppvuxna på annat håll och som emigrerat till västvärlden. Det visar forskning utförd vid Uppsala universitet. Forskarna menar att de västfödda muslimernas stöd för extremism kommer av känslan av att vara missgynnade och marginaliserade jämfört med majoritetsbefolkningen där de bor. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Psychological Science.

Det är en vanlig uppfattning att hotet från jihadister kommer från platser utanför västvärlden. Utifrån den premissen har vissa länder velat bygga murar och stängsel vid sina gränser och andra utfärda inreseförbud för medborgare från en del muslimska länder. Samtidigt visar sammanställningar att majoriteten av de islamistiska terrordåden i Europa och USA är planerade och genomförda av personer som är födda och uppvuxna i västvärlden. Det har spekulerats en hel del i orsakerna för västfödda muslimers stöd för extremism, men i de flesta fall saknas det empiriska studier för att bestyrka dessa spekulationer. Den här forskningsartikeln är den första som undersöker om stöd för extremism kan förklaras av en känsla av att ens grupp är systematiskt missgynnad i samhället. 

Forskarna jämförde muslimer födda och uppvuxna i västvärlden med muslimer födda utomlands och som migrerat till Europa eller USA. De fann att den förstnämnda gruppen i högre grad identifierade sig med muslimer som grupp och visade ilska över hur muslimer behandlas. Det viktigaste fyndet var dock att muslimer födda i västvärlden medgav en större villighet att använde våld för att försvara muslimer runtom i världen. Samtliga av dessa skillnader mellan muslimer födda inom respektive utanför västvärlden kan, enligt forskarnas analys, förklaras av att den första gruppen har en starkare upplevelse av att de är missgynnade jämfört med majoritetsbefolkningen där de bor. 

Forskarna menar att känslan av att muslimer är missgynnade i västvärlden leder till frustration och ilska. Känslan anses dock vara betydligt mer påtaglig bland muslimer som är födda i västvärlden eftersom de har tydligare jämförelseramar för hur muslimer behandlas i västerländska samhällen. Till exempel, muslimer som spenderar hela sin uppväxt Sverige kan förvänta sig att ses som ”riktiga” svenskar, men när de jämför sig med klasskompisar och andra så upplever de samtidigt att muslimer inte behandlas på det viset. En svensk-född muslim kan till exempel tänka ”jag är ju född här och lika mycket svensk som alla andra, men jag kommer alltid att behandlas som invandrare och jag får inte alls samma möjligheter som andra svenskar”.

Forskarna menar att resultaten inte ska tolkas som att marginalisering av grupper är huvudorsaken till extremism och intentioner att använda våld – det finns en rad andra faktorer som är kända för att förklara extremism (exempelvis hur stöd för extremism beror på specifika vänskapskretsar, med mera). Resultaten ska inte heller tolkas som att muslimer födda i västvärlden är mer våldsamma än andra grupper i dessa samhällen – den aktuella studien gör inte den jämförelsen.

Avslutningsvis menar forskarna att det är både ironiskt och tragiskt att det finns en ond cirkel mellan det sätt som muslimer behandlas i väst och den extremism som driver flyktingströmmar från Mellanöstern till västvärlden. Muslimer som växer upp i väst känner sig utstötta och detta leder till att vissa dras till grupper såsom Islamska Staten i Syrien och Irak som har i sin tur orsakat enorma flyktingströmmar för muslimer till västvärlden. För personer som är skeptiska till muslimsk invandring så vore det därför värt att reflektera mer över hur muslimer behandlas i västvärlden, trots att de levt där hela sina liv.

Forskningsartikeln som nu publiceras bygger på flera olika studier, varav en mer omfattade, bland muslimer i ett 20-tal länder. Forskarna har i informationsinsamlingen använt sig av enkätstudier samt intervjuer.

Artikelförfattare: Uppsala universitet

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge