Uppsala växer med hållbara hyresrätter och förskola i Östra Sala backe

Uppgifter från Uppsala kommun >>

Med hållbarhet i fokus blir 170 hyresrätter samt en förskola först ut i Östra Sala backes andra etapp. Projektet visar både att hållbart byggande är på väg att bli standard, men även att byggmarknaden är stabilare i Uppsala än på andra håll i Sverige.

Onsdag den 13 februari beslutade kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott att godkänna fastighetsförsäljning till Botrygg. Företaget är därmed först ut med att köpa mark i Östra Sala backes andra etapp. Botrygg kommer att uppföra 170 hyresrätter med en förskola i bottenvåningen. Förskolan och bostäderna planeras stå färdiga för inflyttning till hösten 2021.

– Jag är glad att Uppsala går i täten för att utveckla bostadsmarknaden i en socialt hållbar riktning. Det gynnar Uppsalaborna och vi lär oss mer för varje nytt projekt. Förhoppningsvis får vi dessutom fler kommuner att följa vårt goda exempel, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande samt ordförande i kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott.

Botryggs vision är ett modernt stadskvarter med tydlig identitet och fokus på social hållbarhet. Företaget vann en markanvisningstävling redan 2014 och har sedan dess utvecklat sitt projekt tillsammans med kommunen och övriga byggaktörer i Östra Sala backe.

Det vinnande bidraget utsågs efter en utvärdering av dess gestaltning och ett antal hållbarhetsåtaganden. Till dessa hör bland annat att installera solceller som genererar 100 % av beräknad användning fastighetsenergi och certifiering enligt standarden Miljöbyggnad klass silver eller motsvarande. Den nya byggnaden kommer att ingå i ett forskningsprojekt som sker i samarbete med KTH, som utforskar hur boendes beteende påverkar energiförbrukningen i byggnaden.

Uppsala kommun planerar och bygger Östra Sala backe med människan i centrum och med utgångspunkt i det senaste inom teknik och miljö. Utvecklingen av Östra Sala backe ska leda till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, service och arbetsplatser.

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg