Uppsala kommun har upphandlat färdtjänst

(KOMMUNIKATIONER / TAXI / BUSS / UA KOMMUN / UPPHANDLING)
>>              
Upphandlingen berör personrapporter inom den särskilda kollektivtrafiken som omfattar färdtjänst, daglig verksamhet och skolskjuts med taxi och är värderad till nästan en halv miljard kronor. I upphandlingen har kommunen ställt höga krav på trygghet för resenärerna och på miljöanpassning.

– Särskild kollektivtrafik är grundläggande för att alla ska kunna leva ett aktivt liv, och det är vår första prioritet att de som använder särskild kollektivtrafik och skolskjuts med taxi ska kunna lita på punktlighet och vara trygga under sin resa, säger Kristina Stavlind, enhetschef Trafikcentralen.

Miljöanpassning innebär att bilarna så långt möjligt är miljövänliga och att förarna kör på ett hållbart sätt. Rätt till färdtjänst har de som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik, man måste ha ett funktionshinder som är bestående, i minst tre månader eller längre och man ska vara folkbokförd i Uppsala kommun.

Skolskjuts med taxi kan barn och ungdomar med funktionsnedsättning få under hela sin tid i grundskola och gymnasium. Andra elever kan få skolskjuts med taxi upp till och med nionde klass, i de fall där kommunen, enligt skollagen, har skyldighet att ordna skolskjuts med hänsyn till avstånd, trafikförhållanden eller särskilda omständigheter – men enbart till den skola där kommunen skulle ha placerat dem.

Avtalstiden sträcker sig från 12 januari 2019 till 11 januari 2021, men möjlighet till förlängning fram till januari 2023. Därefter måste en ny upphandling göras.

De företag som vunnit upphandlingen är AB Trendtaxi, Anders Sellén Bud&Taxi AB, Gamla Uppsala Buss AB, Taxi E4 Uppsala plus AB, 5 Star Taxi ABT, Cabonline Region Öst AB, Taxi Stor & Liten Gävle AB, Uppsala Taxi 100 000 AB och K-holm Vård o Omsorg AB.

________________________
Avsändare Uppsala kommun
________________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg