GOTTSUNDA: Processen för att bygga en ny skola är igång

(GOTTSUNDA / NYBYGGNATION / SKOLA)
>>          
Uppsala kommun har fattat beslut om att starta arbetet för att bygga en ny skola i Gottsunda. Skolan ska ersätta Gottsundaskolan, som brann ner den 8 oktober, och på sikt även inrymma årskurserna f-5, utöver 6-9. Förslaget är att skolan byggs strax söder om Gottsunda centrum i anslutning till Musikparken.

Målet är att en skola med plats för cirka 1 000–1 500 elever ska uppföras. Skolan föreslås fördelas på olika byggnader och på 2–3 administrativa skolenheter och en fullstor förskola med åtta avdelningar. Dessutom ska en fullstor idrottshall byggas i anslutning till skolan. Förslaget ligger i linje med det förslag om placering i Gottsunda, som angetts redan tidigare i förslaget till planprogram för Gottsundaområdet och översiktsplanen.

– Branden har visat att den positiva anda och det hårda arbete som präglar Gottsundaskolan inte sitter i väggarna utan är egenskaper som bärs av personalen och eleverna. Den nya skolan ska bli en bestående kunskapsinstitution och mötesplats för ett växande Gottsunda, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Delar av skolbyggnaderna ska också kunna samutnyttjas av till exempel föreningar på tider då skolan inte har verksamhet. 

Tidpunkten för ett beslut om antagande av detaljplan uppskattas till fjärde kvartalet 2020, under förutsättning att planprocessen kan genomföras i sin helhet. De första delarna av skolan kan börja byggas tidigast 2021.

Marken, där skolan ska placeras, ägs av Uppsala kommun och Uppsala kommun fastigheter AB.

_____________________________
Enl. uppgifter från Uppsala kommun
_____________________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck