F!: Förslag för en stärkt transvård

(POLITIK / FEMINISTISKT INITIATIV / (F!) / KÖNTILLHÖRIGHET)
>>          
Först, enligt redaktör’n:
Följande text är författad av Feministiskt initiativ (F!). Sedan Almedalsveckan har alla övriga partiers pressutskick lyst med sin frånvaro i vår inkorg. Vad det beror på är för mig okänt, varför jag bara kan spekulera. Kanske är V, MP, S, C, L, M, KD och SD alltjämt på semester medan Gudrun Schyman & Co. oförtretet kämpar på med valrörelsen i högsommarhettan? Din gissning är lika god som min. Viktigt att notera i sammanhanget är att Uppsalamagasinet Luthagsnytt är en partipolitiskt obunden publikation.
/P. Strandh, redaktör’n
________________________

Antalet personer som söker könsbekräftande vård har ökat lavinartat de senaste åren. Men de långa väntetiderna är förödande för gruppen transpersoner som ofta drabbas hårt av psykisk ohälsa. Feministiskt initiativ har förslagen för en förbättrad transvård.

– Transvården är inte behovsanpassad och skillnaderna är stora beroende på vart i landet du bor. Samtidigt ser vi att behovet av vård är större än någonsin, säger Cherry Batrapo, sjukvårdspolitisk talesperson för Feministiskt initiativ.

Bara i Stockholm är ökningen över 30 % bland de som söker transvård som vuxna. Bland gruppen unga är den siffran 100 procent. Dessutom finns utredningsteam endast på sex orter i landet och några av dem tar bara emot personer som är över 18 år. Detta har sammantaget lett till ökade väntetider i vården, också bland de personer som redan har en remiss.

1 av 3 har försökt avsluta sitt liv eller tänker på det
– Bristen på geografisk tillgänglighet och de långa väntetiderna för transpersoner kan ge förödande konsekvenser. Det är en grupp i samhället som är hårt drabbad av psykisk ohälsa och många väljer att avsluta sina liv när samhället inte räcker till, säger Yolanda Bohm Ramirez, hbtq-politisk talesperson.

Folkhälsomyndigheten redovisar att var tredje transperson lever med tankar om suicid eller har försökt avsluta sitt liv.

– Med denna kunskap anser F! att transvården inte uppfyller kravet på att vara behovsanpassad och effektiv som är det utsatta målet för svensk sjukvård. Vi vill bland annat se att väntetiderna inom transvården kortas och att transvården i landet standardiseras, säger Cherry Batrapo.

Var och en har rätt att avgöra juridiskt kön
– Vi anser anser att alla har rätt att bestämma över sin egen kropp. Det innebär också att all transvård bör vara ett beslut mellan individen och dess läkare – inklusive underlivskirurgi. Dagens system där Socialstyrelsen tar besluten bör slopas, säger Yolanda Bohm Ramirez.

– Denna rättighet bör också följas av en rätt att själv avgöra sitt juridiska kön. Tvåkönsnormen är otillräcklig och den begränsar människor. F! vill att åldersgränsen för ändring av juridiskt kön avskaffas och även att ett tredje juridiskt kön införs. För att detta ska ske på rätt sätt krävs att valfrihet kring juridiskt kön redan är infört eller införs samtidigt, säger Björk Markström, riksdagskandidat för Feministiskt initiativ. 

__________________________
Avsändare Feministiskt initiativ
__________________________

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg