Uppsala kommun till Almedalen och Business Arena 2018

(POLITIK / ALMEDALEN / UPPSALA KOMMUN / MÖTEN)          
>>         
För andra året i rad kommer Uppsala kommun tillsammans med Region Uppsala, Handelskammaren och andra organisationer från Uppsala under två dagar anordna seminarier och aktiviteter under Almedalsveckan i Visby.

Under den gemensamma rubriken ”Uppsala växer” kommer Uppsala få en egen central och synlig plats på en uteservering vid Donners Hotell mitt i Visby. Under två av Almedalsveckans mest intensiva dagar, tisdag 3 juli och onsdag 4 juli, kommer det hållas debatter, seminarier, frukostmöten och andra aktiviteter som ska väcka besökarnas intresse och nyfikenhet på Uppsala.

Förra året var ett av huvudsyftena med Uppsala kommuns närvaro i Almedalen att informera och argumentera för nyttan med att bygga fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm. Nu finns en överenskommelse om fyrspår klar där staten ska gå in med miljardinvesteringar. Uppsala har samtidigt lovat bygga 33 000 nya bostäder i södra Uppsala. Årets fokus blir därför att berätta om de planer och möjligheter som finns till en innovativ och hållbar stadsutveckling i Uppsala. 

– Genom att vara på plats och synas i Almedalen har vi en möjlighet att på ett effektivt sätt visa upp och berätta om alla de möjligheter som finns i ett växande Uppsala, säger stadsdirektör Joachim Danielsson

Ett mål med årets närvaro i Almedalen är att företag, investerare, byggföretag och fastighetsförvaltare ska få upp ögonen för Uppsala som är en intressant och spännande plats att etablera sig och verka på. Temat för satsningen i Almedalen kommer att fortsätta under 2018 och 2019, bland annat under Uppsala kommuns deltagande i fastighetsbranschens stora mässa, Business Arena, i september.

Uppsala kommun kommer att ha huvudansvaret för tisdagens seminarier och program. På onsdagen tar Region Uppsala över ansvaret för arrangemanget.

Uppsala kommun har avsatt en budget på cirka en miljon kronor för årets Almedalsaktiviteter. Dessutom hyr kommunen under veckan en lägenhet och ett hus med boende för sammanlagt 14 kommunalråd och tjänstepersoner. Kostnaden uppgår till 88 600 kronor vilket motsvarar cirka 6 300 kronor per person för hela veckan.

// Signerat Uppsala kommun
_______________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck