Visst är det bättre men int’ är det bra

(NÄRINGSLIV / ENKÄT / FÖRETAGSKLIMAT)         
>>        
Svenskt Näringsliv presenterar idag resultatet av en undersökning där företagare har värderat företagsklimatet i sina respektive kommuner. Enkäten omfattar Uppsalaregionens kommuner (Uppsala län och Norrtälje kommun). Resultatet för Uppsala kommun som i fjol återfanns på jumboplats visade på en förbättring … Om än marginell. Nu är kommunen näst sämst i regionen, tillsammans med Norrtälje. Håbo kommun har halkat ner till den föga smickrande jumboplatsen.

Moderaterna i Uppsala tillhör de som inte är nöjda med Uppsala kommuns resultat i undersökningen: OBS! Följande är ett pressmeddelande från Moderaterna i Uppsala

Idag presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av sin årliga enkätundersökning som ligger till grund för kommande ranking över företagsklimatet i Sverige 2018. Även om Uppsala kommun ökar något i det sammanvägda resultatet ger Uppsalas företagare fortsatt bottenbetyg på bemötandet av politiker och tjänstemän. 

Enkätresultaten pekar ut vilka områden som företagarna efterfrågar bättring på. I Uppsala efterfrågar företagarna bättre förståelse hos tjänstemän och politiker. Företagarna upplever att kommunens information till företagen är den sämsta sedan 2004. 

– Det är djupt oroväckande att man inte kan se någon nämnvärd förbättring. Grunden till att den gemensamma välfärden kan finansieras är att fler kommer i arbete och det är i företagen arbetena skapas. För att Uppsala skall vara attraktivt för nya företag som vill flytta hit och för att etablerade företag skall expandera krävs att näringslivsklimatet är mycket bra och att kommunen levererar bra service, säger Fredrik Ahlstedt (M) kommunalråd.

Företagarna pekar även ut kommunens service till företagen som ett område som måste förbättras. Det handlar framför allt om bemötande och handläggningstider vilket har betydelse för företagens etablering och expansion. Kommunens service är starkt förknippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet. Enkätresultaten ligger till grund för den ranking som Svenskt Näringsliv släpper 2 oktober. Förra året hamnade Uppsala kommun på historiskt dåliga plats 213 av 290. Moderaterna har målsättningen att Uppsala kommun ska hamna på topp 100 i Svenskt Näringslivs ranking innan år 2020 och topp 50 innan år 2022.

– Vi vill att det tas fram ett mätbart åtgärdsprogram för att förbättra företagsklimatet och skapa en väg in för företagarna i kontakten med kommunen. Vi behöver få till en effektivare handläggning där mycket kan göras genom digitalisering och där ärenden enkelt kan följas. Uppsala behöver mer fokus i att klara upp ärenden än att slussa runt den sökande bland handläggare och förvaltningar, säger Therez Olsson (M) kommunalråd.

Fler nyheter

BOKTIPS:
Uppsalakusiner skriver Uppsaladeckare

LITTERATUR:
Sommarläsning enligt Uppsala bokhandel

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig