Nya riktlinjer för markanvändning ska skydda Uppsalas grundvatten

(VATTEN / UPPSALA KOMMUN)        
>>         
Uppsala kommun har gjort en omfattande utredning om risker och åtgärder för att skydda Uppsalas huvudsakliga försörjning av dricksvatten. Utredningarna har resulterat i riktlinjer för markanvändning som ska användas för att minska riskerna för att grundvattnet i Uppsala- och Vattholmaåsarna förorenas.

Uppsala kommun har i samarbete med bland andra Sveriges geologiska undersökning, Statens geotekniska institut och flera av Sveriges mest framstående vattenkonsulter kartlagt tillrinningsområdet för Uppsala- och Vattholmaåsarna och tagit fram riskanalyser. För att öka skyddet för åsarnas grundvatten ska kommunen nu besluta om riktlinjer för markanvändning.

– Det omfattande arbete som vi har genomfört innebär att Uppsala kommun ligger i framkant när det gäller planering för att skydda grund- och dricksvatten. Vi har alla förutsättningar för att vara en förebild i fråga om att trygga vattnet med rätt planering, åtgärder och innovationer, säger Maria Gardfjell (MP), kommunalråd med ansvar för klimat och miljö tillika ordförande i Uppsala Vatten.

Arbetet gavs som uppdrag av kommunfullmäktige 2016 och har haft som mål att genomföra en riskbedömning för åsarnas hela tillrinningsområde och att ta fram en strategi för markanvändning. Syftet med de föreslagna riktlinjerna är att åstadkomma en tryggare markanvändning och att göra dagens markanvändning säkrare.

Riktlinjerna ställer bland annat krav på när och hur fördjupade utredningar ska göras, när skyddsåtgärder behövs och hur dessa ska anpassas. De ställer också högre krav på exploatering i vissa typer av områden jämfört med i dag. För befintlig markanvändning kommer omvandlingen mot en säkrare användning att ske stegvis utifrån att åtgärder för de största riskerna är prioriterade.

– Vi är stolta över att ha genomfört det här omfattande arbetet. Det ska ligga till grund för att vi i framtiden använder vår mark så att vi minskar risken för att föroreningar hamnar i vårt grundvatten. För alla som arbetar med planeringen av Uppsalas utbyggnad är det här viktiga redskap för att kunna fatta väl underbyggda beslut, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjerna 11 april (ärende nummer 6) och de ska sedan behandlas i Uppsala kommunfullmäktige.
// Signerat Uppsala kommun
___________________________________

Fler nyheter

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall

PÅ VÄG | Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

GRAFISK DESIGN | Agnes från Uppsala blev finalist i tävling om yttrandefrihet

SVERIGE | Mer barn- och ungdomsidrott än innan pandemin