Miljöpartiet kickstartade valrörelsen på Biotopia

(VAL 2018 / MILJÖPARTIET DE GRÖNA)       
>>         
I förmiddags presenterade Miljöpartiet de gröna i Uppsala den politik de ska gå till val med inför mandatperioden 2018 – 2022.
Att partiet, på nationell nivå, kämpar med opinionssiffror som ligger katastrofalt nära fyra-procentspärren så är det enligt det sittande kommunalrådet Rickard Malmström inget som återspeglas på i Uppsala.
– Här har vi av tradition en stark väljarbas, försäkrade han det lilla pressuppbåd (UMLN och UNT) som hittat till Biotopia denna måndagsförmiddag.

Utanför entrén till det biologiska museet, Biotopia i folkmun, vrider sig en ensam grön vepa i den fuktigt kalla aprilbrisen. ”Miljöpartiet de gröna” står det på den och det är svårt att tänka sig ett mer passande ställe för den valkick-off partiet har valt att förlägga här. ”En trappa upp och till vänster” informeras jag av en kvinna när jag stiger in genom entrén. (Artikeln fortsätter längre ner)

Väl på plats inser jag att vi inte är många som valt att premiera MP:s upptakt. Upsala Nya Tidnings reporter Anna Hellberg och jag slår oss ned intill varandra och inser rätt snart att det är vi två som utgör pressuppbådet.
Intill en roll-up med den så bekanta maskrosen mot grön bakgrund lyser en teveskärm upp lokalen. ”Nu” står skrivet med stora bokstäver, följt av det ödesmättade konstaterandet ”Klimatet kan inte vänta”. Något MP envist försöker få sin samtid att begripa. Till skillnad mot 1990-talet så känns det nuförtiden känns det (dessvärre) som att det konstaterandet får alltfler alibin i form av exempelvis smältande polarisar och utbredda öknar.
– Uppsala är en stad vars ord lyssnas till i omvärlden, inleder det sittande kommunalrådet Rickard Malmström intill teveskärmen och syftar till all den samlade kunskap staden, och inte minst våra universitet, besitter. Det arbete vi bedriver här är av stor vikt för hela vår planet, fortsätter han. (Artikeln fortsätter längre ner)

Anna Hellberg antecknar samtidigt som hennes kollega, fotografen Sven-Olof Ahlgren, dyker upp från ingenstans. Klick klick, låter det och sedan far han vidare i sin jakt på fotoobjekt.
– Vi vill visa på Uppsalas väg mot ett hållbart klimat, fortsätter Rickard Malmström. Med vår politik kan vi göra Uppsala KlimatPositivt redan till 2050!
– Ja, förutsatt att vi får ett fortsatt rödgrönt styre, inflikar partikamraten tillika riksdagsledamoten Niclas Malmberg.

Kollektiva åk och gröna stråk
”Den som kan cykla ska välja att göra det” menar Rickard Malmström.
– Och den som behöver ta bilen ska kunna göra det på ett klimatsmart sätt, tillägger han innan han räknar upp andra satsningar hans parti gör och vill fortsätta att göra; vi vill se fortsatta och ökade satsningar på spårvägar och gröna stråk. De sistnämnda är att betrakta som ”jätteviktiga” enligt kommunalrådet – vilket rimligen bör kännas en smula hoppingivande för oss vänner av Stabbyslättens fria siktstråk.

Hans partikamrat Linda Eskilsson kandiderar till en kommunalrådspost och hon fortsätter på temat kommunikationer:
– Vi vill satsa ännu mer på barnen. T.ex. vill vi att de mycket populära förskolebussar som redan idag rullar runt i staden ska kunna utvecklas till att även omfatta grundskolebussar, säger hon.
Antalet besöksställen för dessa bussar ska också utökas. Något som även kommer att gagna andra som väljer att besöka dem, menar hon.
När man planerar skolor i framtiden bör hänsyn tas till det barn och deras föräldrar påtalar som allra viktigast, nämligen en säker skolväg för de yngre.
– Folk ska inte behöva köra ända fram till skolbyggnaden. I stället ska vi skapa förutsättningar för att eleverna tryggt och säkert ska kunna gå eller cykla till skolan, säger Linda Eskilsson(Artikeln fortsätter längre ner)


Bättre ska bli ännu bättre
Ungas psykiska ohälsa är en annan punkt MP går till val på i höst.
– Vi har blivit bättre men kan bättra oss ännu mer, säger Linda Eskilsson och syftar på samarbetet mellan samhällets två huvudaktörer i ämnet; Uppsala kommun och Region Uppsala.
Hon menar att det länge har varit otydligt vilken part som ska kopplas in på ett ärende, när och hur det bör ske. Föräldragrupper och andra aktörer ska kunna kopplas in innan det går så långt att det ”behöver bli en fråga för psykiatrivården”.
Miljöpartiet de gröna vill också se en ökad satsning på fysisk aktivitet i skolan och hänvisar till ett flertal studier som visar på många vinster, inte minst i form av markant förbättrade studieresultat. När vi efterlyser ett exempel där sådana resultat redovisas hänvisar Nicklas Malmberg till Vammarskolan i Valdemarsvik (läs mer på NT via länken).
Mindre barngrupper står också på MP:s önskelista och här är ambitionen initialt satt att rimma med Skolverkets rekommendationer.

Nationellt, regionalt och lokalt
En rättvis fördelning av statliga pengar till landets kommuner är något Niclas Malmberg vill se mer av.
– Men återigen, det kan bara bli verklighet om den röd-gröna koalitionen får ett fortsatt förtroende av väljarna, tillägger han. Nu först har vi lyckats betala av på de skulder tidigare borgerliga regeringar hade försatt oss i – så nu kan ordningen äntligen återgå till det normala vilket rimligen är att det är staten som stöttar kommunerna och inte tvärtom.
På hans önskelista står bl.a. att varje svensk kommun åter ska kunna ha sin egen kommunala musikskola. (Artikeln fortsätter längre ner)

När vi i pressuppbådet (jag och Anna Hellberg) lämnar Biotopia tänker jag på det där med kommunal musikskola som Niclas Malmberg nämnde. Med tanke på hur opinionsmätningarna har sett ut det senaste året så lär det krävas en hel del brösttoner för att de gröna ska kunna hålla sig kvar i våra folkvaldas kammare. (Artikeln slutar här)

// Vid klaveret: Peder Strandh
___________________________________

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall