Fokus på livskvalitet vid upphandling av LSS-bostäder

(LSS / Lagen om särskilt stöd)     
>>     
Uppsala kommun har fattat tilldelningsbeslut i upphandling av nitton LSS-boenden. Enligt beslutet fördelas driften av de nitton boendena på sex utförare. Fortfarande kommer drygt 50 procent av omsorgsnämndens verksamhet bedrivas i egen regi. Övergång av driften för berörda boenden sker oktober-november 2018.

– I den här upphandlingen har vi höjt kraven för livskvalitet för de som bor på våra boenden. Det handlar om flera möjligheter till fritidsaktiviteter, men också stöd i att upprätthålla sina relationer med familj och vänner, säger Eva Christiernin (S), ordförande i omsorgsnämnden.

Enligt tilldelningsbeslut som omsorgsnämndens upphandlingsutskott fattade onsdag 22 mars kommer sex utförare att överta driften av de LSS-boenden som upphandlats, fördelat enligt följande:

• Private Nursing Sweden AB: Tallbacksvägen, Gåvsta, Täbyvägen, Arkitektvägen, Ringgatan och Kronparksvägen.
• Humana LSS Sverige AB: Carl von Linné, Jälla, Gränbyvägen och Kungsängstorg.
• Attendo LSS AB: Bälinge Ekeby, Järnmalmsvägen, Hjortrongatan och Södra Tibblevägen 12.
• Nytida AB: Linvägen, Storgatan och Mariedalsgatan.
• BAMU Uppsala AB: Gotlandsresan.
• Polstjärnan i Sverige AB: Södra Tibblevägen 102.

Verksamhetsövergångar äger rum oktober-november 2018. De ska ske med största möjliga personalkontinuitet och trygghet för de enskilda som bor på boendena. De nya utförarna ska därför erbjuda all tillsvidareanställd personal anställning hos sig.
Upphandlingarna har gjorts med anledning av att gällande avtal löper ut. De har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) med utvärderingsmodellen bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.
Bostad med särskild service är en av insatserna inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
_________________________

Fler nyheter

TRÄDGÅRD | Så minskar du risken för gräsbränder

FLOGSTA | Uppsalahem satsar på ljuskonst i studentområde

SAMHÄLLE | ”Vi vill alla samma sak, barnets bästa”

LAG & RÄTT | Misstänkt samband mellan sprängningar i september 2023

ÄRNA | Försvarsmakten överklagar dom i Uppsala Vatten-målet

MILJÖ | Förbud mot att elda trädgårdsavfall