Vädret fördröjer bro vid Vaksalagatan >>

Öppnandet för trafik på den tillfälliga gång- och cykelbron över Vaksalagatan måste på grund av vädret skjutas upp till 5 mars i stället för som tidigare annonserat 1 mars. Bron lyftes på plats för en vecka sedan, men det avslutande arbetet har inte kunnat genomföras som planerat på grund av det kraftiga snövädret och kylan.

Meningen var att bron skulle vara helt klar för att gående och cyklande skulle kunna använda bron tryggt och säkert 1 mars. Det ymniga snöandet i måndags och kylan har emellertid gjort det svårt för de som ska färdigställa bron att arbeta som planerat.
– Det är självfallet tråkigt att vi inte kan hålla vad vi lovat, men tyvärr råder vi inte över vädret. Våra medarbetare måste ha en trygg arbetsmiljö och de som ska använda bron förstår säkert att vi måste kunna garantera att bron håller måttet, säger Tommy Thylén, projektledare på Uppsala kommun.
Bron ska underlätta för gående och cyklister att ta sig till och från Resecentrum under tiden som det nya stadshuset byggs.
________________________________

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …