F&V
Ny läkemedelssubstans motverkar övervikt hos möss

Forskare vid Karolinska Institutet kan ha hittat ett nytt sätt att behandla obesitas (övervikt, red.) och besläktade tillstånd genom att rikta in sig på cellernas kraftverk, mitokondrierna.

| FORSKNING OCH VETENSKAP |

En studie publicerad i Nature Metabolism visar att en specifik klass av läkemedel som blockerar mitokondriernas funktion kan motverka obesitas, fettlever och diabetes hos möss.

Mitokondrier är avgörande för människors hälsa eftersom de bearbetar näringsämnena i maten vi äter och utvinner den energi som behövs för en mängd olika processer i cellen. Mitokondrierna är centrala i regleringen av vår ämnesomsättning, som är mycket dynamisk och kan omprogrammeras efter olika behov eller som svar på sjukdom.

 

Ökad fettmetabolism

Professor Nils-Göran Larssons forskargrupp vid Karolinska Institutet har nyligen utvecklat specifika läkemedelssubstanser som blockerar mitokondriernas funktion, och därmed cellernas energiproduktion, i syfte att behandla cancer. Nu har forskarna visat att dessa läkemedel även har en gynnsam effekt på ämnesomsättningen hos möss.

– Fyra veckors behandling ledde det till en oväntad ökning av fettomsättningen, vilket resulterade i en drastisk viktminskning, en minskad fettansamling i levern och återställd glukostolerans, säger Taolin Yuan, postdoktor vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet, och en av studiens försteförfattare.

Behandlingen gavs oralt till överviktiga hanmöss som matats med en fettrik diet. Den överraskande effekten tyder på att blockering av cellernas energiproduktion kan motverka obesitas och diabetes.

 

Samarbetar med bioteknikföretag

– Det är spännande att vi har identifierat en ny potentiell strategi för behandling av vanliga sjukdomar som obesitas och typ 2-diabetes. Vi siktar nu på att ytterligare undersöka de mekanismer som kan förklara läkemedlens effekt. Vi har också inlett ett samarbete med ett bioteknikföretag för att se om det går att vidareutveckla detta till en behandling för människor, men det kommer att ta många år innan vi vet om det fungerar, säger Nils-Göran Larsson.

Studien har finansierats av Novo Nordisk Fonden, Diabetesfonden, Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, ALF-medel, Cancerfonden och Hjärnfonden. Nils-Göran Larsson är vetenskaplig grundare till och äger aktier i Pretzel Therapeutics Inc. Tre av medförfattarna är anställda av Lead Discovery Center och är listade som meduppfinnare på en patentansökan avseende mitokondriella RNA-polymerashämmare för behandling av cancer. Övriga medförfattare uppger att de inte har några intressekonflikter.

Extern skribent: Karolinska institutet | 2024-04-30

 

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050