Kategori: FETMA

F&V
Ny läkemedelssubstans motverkar övervikt hos möss

F&V | Mindre fetma hos 3- och 4-åringar efter pandemin