MEDICIN | Ny antibiotikaklass effektiv mot multiresistenta bakterier

Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt en ny klass av antibiotika som är verksamt mot multiresistenta bakterier och har visat att den botar blodinfektioner hos möss.

Den nya antibiotikaklassen beskrivs i en artikel i den vetenskapliga tidskriften PNAS. De offentligt finansierade initiativen ENABLE och ENABLE-2 var avgörande för upptäckten och utvecklingen.

Antibiotika är grunden för modern medicin och har under det senaste århundradet dramatiskt förbättrat livet för människor runt om i världen. Nuförtiden tenderar vi att ta antibiotika för givet och förlitar oss på dem för att behandla eller förebygga bakteriella infektioner, inklusive till exempel för att minska risken för infektioner vid cancerterapi, vid kirurgiska ingrepp och transplantationer, och hos för tidigt födda barn och deras mödrar. Men den globala ökningen av antibiotikaresistens hotar deras effektivitet i allt högre grad. För att säkerställa tillgången till effektiva antibiotika i framtiden är det nödvändigt att utvecka nya läkemedel som det inte redan existerar resistens mot.

Den klass av antibiotikaföreningar som forskarna beskriver riktar sig mot proteinet LpxH som används av Gram-negativa bakterier för att syntetisera sitt yttersta skyddslager, kallad lipopolysackarid. Inte alla bakterier producerar detta lager, men de som gör det har identifierats av Världshälsoorganisationen (WHO), som de mest kritiska organismerna att utveckla nya behandlingar för, inklusive Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae som redan har utvecklat resistens mot tillgängliga antibiotika.

Forskarna kunde visa att denna nya antibiotikaklass är mycket aktiv mot multiresistenta bakterier och kunde behandla blodinfektioner i en musmodell, vilket visar potentialen hos denna klass. Eftersom denna föreningsklass är helt ny och proteinet LpxH ännu inte har utnyttjats som ett mål för antibiotika finns det ingen redan existerande resistens mot denna klass av föreningar. Detta är i motsats till de många ”me-too-antibiotika” från redan befintliga antibiotikaklasser som för närvarande är under klinisk utveckling.

Även om de nya resultaten är mycket lovande kommer det att krävas en hel del ytterligare arbete innan föreningar av denna klass kommer att vara redo för kliniska prövningar.

Extern skribent: Uppsala universitet | 2024-04-01

 

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens