SAMHÄLLE | Nya bestämmelser för skyddat boende

| UPPSALA KOMMUN | Skyddat boende utgör ofta det första avgörande steget för våldsutsatta personer och barn att ta sig bort från farliga situationer och förövare.

Från och med 1 april 2024 träder en ny lagstiftning för skyddat boende i kraft, vilket markerar en betydelsefull förbättring i skyddet och stödet för dessa sårbara grupper.

Från 1 april 2024 blir skyddat boende en reglerad insats i socialtjänstlagen. Den nya lagstiftningen syftar till att förbättra skyddet och stödet för våldsutsatta personer. Dessutom stärks rättigheterna för medföljande barn.

Vad innebär den nya lagstiftningen?
  • Skyddat boende blir en boendeinsats enligt socialtjänstlagen. Det har det inte varit förut.
  • Barn ska bedömas och beviljas insatsen individuellt när de följer med en vårdnadshavare till ett skyddat boende.

– Jag förväntar mig att den nya lagstiftningen för skyddat boende kommer stärka skyddet och stödet för våldsutsatta personer och barn. Vi är fast beslutna att arbeta för att säkerställa att alla som behöver skydd får det, och att ingen lämnas utanför, säger Hanna Victoria Mörck (V) ordförande i socialnämnden, Uppsala kommun.

Förändringarna innefattar ökade rättigheter för boende på skyddade boenden. Dessutom fokuserar den nya lagstiftningen på att säkerställa tillgänglighet och anpassning av skyddade boenden för olika behov och situationer.

Extern skribent: Uppsala kommun | 2024-04-01

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050