SAMHÄLLE | ”Trygghetsvandringar är ett effektivt verktyg”

I Uppsala kommun arbetar vi trygghetsskapande och brottsförebyggande för att förhindra eller försvåra för brott. En metod för att öka tryggheten i ett område är att genomföra trygghetsvandringar.

I Uppsala kommun genomför vi regelbundet trygghetsvandringar. En trygghetsvandring innebär att olika aktörer vandrar i ett förbestämt område och tillsammans utvärderar hur de kan göra det tryggare. I vår har vi gjort en trygghetsvandring i Storvreta.

De som deltar har olika typer av erfarenhet, och ser olika delar som måste förbättras i ett område. Ofta är det polisen, fastighetsbolag, kommunala tjänstepersoner från olika verksamheter och boende som vandrar ihop.

– Det vi tittar på gemensamt är hur vi kan förändra den fysiska miljön på utvalda platser för att göra dem tryggare och säkrare. I och med att vi gör vandringarna tillsammans med andra aktörer så blir det ett väldigt effektivt verktyg för att hitta saker att förbättra i den offentliga miljön, säger Katarina Åkerblom, utvecklingsledare inom Uppsala kommun.

Vi identifierar både stora och små förbättringar

Deltagarna tittar tillsammans på utrymmen och platser längs en rutt de bestämt innan. Fokus ligger på att upptäcka platser som känns otrygga eller där det finns en risk att det sker brott. De som bor och verkar i området har störst kännedom om området och det är viktigt att ta vara på deras kunskap.

– När vi går igenom ett område tittar vi utifrån två perspektiv. Det ena handlar om vilka förbättringsåtgärder vi kan göra snabbt. Det andra är vad vi ser på lång sikt och som kräver mer planering. Därför är det viktigt att allt det vi ser blir dokumenterat, säger Bo Hammerin, säkerhetssamordnare, Uppsala kommun.

Snabba åtgärder kan handla om att belysningen på en plats behöver bli bättre, att buskar och träd beskärs så att sikten blir bättre, att vi åtgärdar skadegörelse och sanerar klotter.

– Hur Brantingstorg i Sala backe blev ombyggt var delvis ett resultat av en trygghetsvandring. Den typen av åtgärder tar självklart längre tid, men det visar på hur bra det här verktyget fungerar för att hitta trygghetshöjande förbättringar, säger Bo Hammerin.

Vi väljer ut åtgärder tillsammans

Efter att själva vandringen är klar träffas aktörerna och går igenom förbättringsåtgärderna de identifierat. Sedan prioriterar de åtgärderna som ska genomföras och vilken aktör som har ansvaret.

EST är en viktig del

En viktig del i att identifiera platser för att genomföra trygghetsvandringar på är metoden Effektiv samordning för trygghet (EST). Varje vecka träffas Uppsala kommun, Polisen, Räddningstjänsten, UppsalaHem och Region Uppsala och skapar en gemensam lägesbild och prioriterar insatser.

– Var vi genomför trygghetsvandringar är ingen slump. Varje vecka gör vi lägesbilder gemensamt med flera aktörer och där ser vi snabbt vilka platser som sticker ut. Lägesbilderna ger oss underlaget vi behöver för att bestämma var någonstans vi bör göra en trygghetsvandring, avslutar Vilma Bouveng, säkerhetssamordnare inom Uppsala kommun.

 

Extern skribent: Uppsala kommun | 2024-03-19

 

 

Fler nyheter

MÖTESPLATSER
Uppsala kommun erbjuder föreningslivet lokaler

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050