KOMMUNEN UNDERKÄND AV NÄRINGSLIVET

SVENSKT NÄRINGSLIV’s UNDERSÖKNING   
>>   
Resultatet av en undersökning gav vid handen att på en 6-gradig skala fick Uppsala kommun 2,8 av företagen när dessa ombads att sammanfatta sitt omdöme om företagsklimatet i staden. Det skriver Svenskt Näringsliv på sin webbsida.
Kommunalrådet Jonas Segersam (KD) svarar på frågan om undersökningsresultatet har någon betydelse för företagares vilja att etablera sig i Uppsala att ”Jag tror inte att undersökningen i sig har negativ betydelse, utan snarare ligger betydelseni företagens upplevelse av att bli dåligt bemötta. Detta kan hindra både nyetableringar och att företag stannar i kommunen. Här behöver Uppsala kommun ha en helt annan servicekultur gentemot företagen i kommunen”.
I undersökningen framgår det bl.a. att företagarna efterlyser bättre förståelse hos tjänstemän och politiker.

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge