KOMMUNEN UNDERKÄND AV NÄRINGSLIVET

SVENSKT NÄRINGSLIV’s UNDERSÖKNING   
>>   
Resultatet av en undersökning gav vid handen att på en 6-gradig skala fick Uppsala kommun 2,8 av företagen när dessa ombads att sammanfatta sitt omdöme om företagsklimatet i staden. Det skriver Svenskt Näringsliv på sin webbsida.
Kommunalrådet Jonas Segersam (KD) svarar på frågan om undersökningsresultatet har någon betydelse för företagares vilja att etablera sig i Uppsala att ”Jag tror inte att undersökningen i sig har negativ betydelse, utan snarare ligger betydelseni företagens upplevelse av att bli dåligt bemötta. Detta kan hindra både nyetableringar och att företag stannar i kommunen. Här behöver Uppsala kommun ha en helt annan servicekultur gentemot företagen i kommunen”.
I undersökningen framgår det bl.a. att företagarna efterlyser bättre förståelse hos tjänstemän och politiker.

Fler nyheter

UNDERHÅLLNING —
Årets Allsång på Skansen

BANDY —
SM-finalerna stannar i Västerås 2025 och 2026

ÄRNA | F16 —
Internationell stabsövning för Flygvapnets basförsvar

VÅRD —
”Adhd på nätet” ska göra specialistvården mer tillgänglig

REGION UPPSALA —
Höjer ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester

UTOMHUSBAD —
Håll koll på vattenkvaliteten innan bad