TRYGGHET | Ordningsvakter på Resecentrum från tidig morgon

Från måndag 1 april kommer ordningsvakter finnas på Resecentrum från tidig morgon. ”Det här är en åtgärd vi gör för att öka tryggheten vid Resecentrum och Centralpassagen”, säger Andreas Croner, utvecklingsledare, Uppsala kommun.

Resecentrum är en plats där många människor rör sig. Den medborgardialog vi genomförde under hösten 2023 visar att det finns en upplevd otrygghet på platsen vissa tider på dygnet.

– Det finns en upplevd otrygghet runt den här platsen under de tidiga morgontimmarna. Därför har vi tagit det här beslutet att ge de kommunala ordningsvakterna i uppdrag att vara på plats varje dag från klockan 06 på morgonen. De kommer att ha extra fokus på centralpassagen, säger Andreas Croner.

Andreas Croner, utvecklingsledare, Uppsala kommun. (Foto: Uppsala kommun)

”Ordningsvakter är ett bra komplement”

Beslutet innebär att uniformerad personal är på plats kring Resecentrum under längre tid än tidigare. Uppsala kommun kommer att följa upp och utvärdera förändringen av ordningsvakternas rondering inom arbetet med Effektiv samordning för trygghet (EST). EST är en väletablerad metod där vi samverkar med Polisen och andra aktörer. Tillsammans skapar vi heltäckande och aktuella lägesbilder som gör att vi kan styra våra insatser på ett effektivt sätt.   

– Att ha ordningsvakter på plats tidigare är ett bra komplement till de åtgärder vi sedan tidigare infört kring resecentrum, bland annat genom det medborgarlöfte vi haft där tillsammans med Polisen. Vi har ökat belysningen, satt upp kameror och gjort platsen ljusare och trevligare. Vi åtgärdar snabbt skadegörelse och har utökat städningen särskilt kring centralpassagen, säger Johanna Thorpe, utvecklingsledare, Uppsala kommun.

Uppsala kommun samarbetar med andra aktörer som verkar kring Resecentrum för att fördelningen av trygghetsskapande väktare och ordningsvakter ska ha störst effekt.

Extern skribent: Uppsala kommun | 2024-03-11

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens