HÄLSA | För lite sömn ökar risken för typ 2-diabetes

Vuxna som sover bara tre till fem timmar per dygn löper högre risk att få typ 2-diabetes. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, som publiceras i tidskriften Jama Open Network.

Studien visar också att det inte går att kompensera kronisk sömnbrist bara genom att äta hälsosamt.

– Jag rekommenderar överlag att prioritera sömn, även om jag förstår att det inte alltid är möjligt, särskilt som förälder till fyra tonåringar, säger Christian Benedict (bilden), universitetslektor och sömnforskare vid institutionen för farmaceutiska biovetenskaper vid Uppsala universitet och ansvarig för studien.

Han har tillsammans med en grupp forskare tittat på sambandet mellan typ 2-diabetes och sömnbrist. Typ 2-diabetes påverkar kroppens förmåga att använda socker (glukos), vilket hindrar insulinupptagningen och resulterar i höga blodsockernivåer. En rapport från 2020 visade att över 462 miljoner människor lider av denna sjukdom. Med tiden kan den orsaka allvarliga skador, särskilt på nerver och blodkärl, och utgör därmed ett eskalerande folkhälsoproblem globalt.

– Tidigare forskning har visat att återkommande kort dygnsvila ökar risken för typ 2-diabetes, medan hälsosamma kostvanor som att äta frukt och grönsaker regelbundet kan minska risken. Men det har varit oklart om personer som sover för lite kan minska risken att utveckla typ 2-diabetes genom att äta hälsosamt, säger Diana Noga, sömnforskare vid institutionen för farmaceutiska biovetenskaper vid Uppsala universitet.

Därför använde forskarna data från en av de största populationsdatabaserna i världen, UK Biobank, där nära en halv miljon deltagare från Storbritannien har kartlagts genetiskt och svarat på frågor om hälsa och livsstil. De följde deltagarna i över tio års tid och fann att en sömntid mellan tre och fem timmar var kopplad till en högre risk att utveckla typ 2-diabetes.

Hälsosamma kostvanor ledde däremot till en lägre risk att utveckla sjukdomen, men även personer som åt hälsosamt men sov mindre än sex timmar per dygn löpte fortfarande en högre risk för typ 2-diabetes.

– Våra resultat är de som första ifrågasätter om en hälsosam kost kan kompensera för brist på sömn när det gäller risken för typ 2-diabetes. De bör inte orsaka oro, utan istället ses som en påminnelse om att sömn spelar en viktig roll för hälsan, säger Christian Benedict.

Han menar också att effekterna av sömnbrist varierar mellan individer beroende på bland annat genetik och en persons faktiska sömnbehov.

UMLN tipsar: Läs mer om sömnforskaren Christian Benedict på umln.se !

 

Extern skribent: Uppsala universitet | 2024-03-06

 

 

 

 

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck