NATUR | Håll din hund kopplad ute i naturen

Under våren är naturen en barnkammare. Det är en känslig tid för vilda däggdjur och fåglar, och därför är det extra viktigt att du som hundägare håller hunden kopplad.

Mellan den 1 mars och den 20 augusti får din hund inte springa lös i naturen eftersom många vilda däggdjur och fåglar har ungar under den perioden. Du ska då hålla din hund kopplad eller under samma kontroll som om den vore kopplad.

– Det här innebär att din hund ska hindras från att springa lös där det kan finnas vilt. Det gäller även om du har en hund som kommer på inkallning, säger Nathalie Kindbladh, vilthandläggare på Länsstyrelsen Uppsala län.

Under resten av året ska du förstås också förhindra att din hund driver eller förföljer vilt, om den inte används i jakt. Under hela året gäller att en hund inte får orsaka skador eller olägenheter för omgivningen. Exempel på olägenhet kan vara att en lös hund springer fram till en person som är hundrädd vilket skapar obehag.

Det kan även finnas lokala regler om koppeltvång och regler i skyddade områden, exempelvis är det alltid koppeltvång i nationalparker. De lokala reglerna för varje kommun hittar du hos aktuell kommun. Reglerna för naturreservat hittar du hos länsstyrelsen, det brukar även finnas informationstavlor i reservaten.

Hur du får hålla hund regleras på flera ställen, bland annat i lokala ordningsregler, jaktlagstiftningen och lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen).

– Det är du som hundägare som ansvarar för att känna till vilka lagar och regler som gäller kring hundhållning samt följa dem, säger Lena Malm, chef för veterinärenheten på Länsstyrelsen Uppsala län.

Extern skribent: Länsstyrelsen Uppsala län | 2024-03-01

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens