KOMMUNALT | Ny plan för Uppsala näringslivs-arbete

Idag beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktig att anta ett nytt näringslivsprogram.

Ett program som fortsätter utveckla Uppsalas näringsliv som en konkurrenskraftig, attraktivt och stark tillväxtmotor i Uppsala-Stockholms

För att Uppsala ska fortsätta sin starka utveckling och vara attraktiv för näringslivet, har kommunens lokala näringsliv, politiker och tjänstepersoner tillsammans arbetat fram en nytt näringslivsprogram och en fyraårig handlngsplan för hur näringslivsarbetet ska bedrivas. 

– Med ett nytt och uppdaterat näringslivsprogram stärker vi Uppsala kommuns åtaganden för näringslivet och kan genomföra insatser som hjälper våra företagare uppnå sin fulla potential och skapa fler jobb, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

För att förstärka Uppsalas position fokuseras näringslivsprogrammet inom sex prioriterade målområden:

  • attraktionskraft
  • kompetensförsörjning
  • innovations- och tillväxtkraft
  • företagsservice
  • markberedskap och infrastruktur 
  • upphandling

– Näringslivsrådet har under mer än ett år jobbat med att ta fram ett nytt näringslivsprogram och en ny handlingsplan. Den är mycket förankrad inom näringsliv och våra universitet. Bågen är spänd och de mätbara målsättningarna ambitiösa. Nu växlar vi upp arbetet för att nå de ambitiösa målen till år 2027. Tillsammans kan vi lyckas, säger Stefan Hanna, ordförande näringslivsrådet.

Den 25 mars föreslås kommunfullmäktige att fatta beslut om näringslivsprogrammet.

Extern skribent: Uppsala kommun

 

 

 

Fler nyheter

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens