ENKÄT OM (O)TRYGGHET I UPPSALA

Signerat Uppsala kommun  
>>  
I dagarna får 8 000 Uppsalabor en enkät i brevlådan med 60 frågor om hur trygga de känner sig där de bor och i city. Är du orolig för att bli utsatt för brott? Känner du dig trygg under kvällspromenaden? Är ditt bostadsområde välskött? Det är några av frågorna i Uppsala kommuns trygghetsundersökning.

– Som invånare i Uppsala ska man känna sig trygg i både sitt bostadsområde och i city. Det är första gången vi genomför en så omfattande undersökning av detta slag i Uppsala och jag hoppas att så många som möjligt svarar på enkäten så att kommunen och polisen får ett bättre underlag för att planera och prioritera sina insatser, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande.

Undersökningen handlar om hur trygga kommuninvånarna känner sig i sina bostadsområden samt i city och vid Resecentrum. Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Uppsala kommun. Ett hundra personer i 80 olika geografiska områden i kommunen, sammanlagt 8 000 personer, har blivit slumpmässigt utvalda att delta i undersökningen.

– Människors egna synpunkter och upplevelse av trygghet är en central fråga för oss som arbetar med brottsbekämpning och samhällsplanering. För att lyckas i detta arbete är det därför viktigt ha goda kunskaper om orsakerna till individers trygghetsupplevelser, säger Carina Börjesdotter, Uppsala kommuns samordnare för brottsförebyggande åtgärder.
Resultatet kommer att redovisas under våren 2018 och blir ett viktigt underlag till det fortsatta arbetet med att öka tryggheten i Uppsala kommun.

// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …