ÄLDREVÄNLIG STAD

  >>  
Äldreombudsmannen blir ombud för projektet Äldrevänlig stad samtidigt som projektledaren får en samordnarfunktion. De ska tillsammans arbeta med att samordna arbetet för en äldrevänlig stad.
Det omfattande arbetet med Äldrevänlig stad ska fortsätta att utvecklas i rätt riktning. Därför förstärker vi nu organisationen och anställer en samordnare och ett ombud på heltid. Tillsammans ska de samordna arbetet utifrån den handlingsplan som bygger på dialog med 60-plussare i kommunen, säger Monica Östman, ordförande i äldrenämnden.

Projektet Äldrevänlig stad började i juni 2016 när Uppsala kommun blev medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och kommuner. Vilka behov som finns hos invånare som är 60 år och äldre har redan samlats in genom dialog med cirka 2 000 personer i form av enkäter, riktade telefonintervjuer och omfattande rundabordskonferenser på 14 platser i kommunen. En konkret handlingsplan ska vara klar senast sommaren 2018.

Den nya organisationen med två heltidstjänster leder inte till ökade kostnader för kommunen. Både ombudet och samordnaren för Äldrevänlig stad ska finansieras av externa projektbidrag och statliga bidrag. Beslutet om de nya tjänsterna fattades 26 oktober av äldrenämnden och ska vidare till kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut i december.

Äldreombudsmannen finns kvar från den tid då kommunen var organiserad i fjorton kommundelar. Kommunen har genomgått stora förändringar sedan dess. Arbetet med äldre är mer inriktat på förebyggande insatser och äldreombudsmannens uppgifter görs av flera i samhället. Nya behov av samordning har i stället uppstått. Därför kan tjänsten som äldreombudsman omvandlas till ombud för äldrevänlig stad.
________________________________
// Signerat Uppsala kommun

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck