ÖSTERSJÖN | Algblomningen är igång – håll koll på barn och hundar

>>

 

Den svenska sommaren är i gång och med värmen brukar också årets algblomning komma. Den är en allvarlig signal om obalans i naturen och kraftiga utsläpp av näringsämnen i Östersjön. Och algblomningen kan vara en fara för både barn och husdjur.

 

– Utbredningen av giftiga cyanobakterier kan variera efter väder och vind. Men eftersom de gillar varma och lugna vatten stöter vi ofta på dem på platser, där vi själva badar och åker båt, säger Inger Näslund, senior havsexpert på WWF. 

Algblomningen sker när växtplankton eller cyanobakterier massförökas. Den är direkt kopplad till övergödningen, då höga halter växtnäring släpps ut i Östersjön. I Sverige är jordbruket den största orsaken till näringsläckage men reningsverk, industri och enskilda avlopp bidrar också. 

Blågröna alger kan vara giftiga för både människor och djur. De blommar när vattnet är som varmast under semestertiden och ser ofta ut som gröngul soppa eller blågrön trådig massa. Vid blomningen dör algerna och gifter släpps ut som kan finnas kvar i flera dagar. Hur algerna sprids beror på havsströmmar, ljus, vattentemperatur, vindar och tillförsel av näringsämnen. Med klimatförändringarna förväntas algblomningen ske oftare och bli tydligare i Östersjön. 

– Vid tecken på algblomning bör både människor och husdjur undvika att bada eller vara i vattnet. Duscha om du kommit i kontakt med blommande alger och om du fått ögonbesvär, skölj dem med rent vatten. Bästa sättet att veta om en badplats är drabbad är att kolla på de vattenprover som kommunerna tar, säger Inger Näslund.  

Om ett djur får i sig cyanobakterier kan de i värsta fall drabbas av livshotande förgiftning. Speciellt hundar, som inte sällan badar eller springer fritt vid sjöar och hav, riskerar att drabbas.  

– Symptom på algförgiftning kan vara att hundens allmäntillstånd plötsligt förändras. Hunden kan börja darra, kräkas och få problem med balansen. Misstänker man algförgiftning måste man omedelbart kontakta veterinär för rådgivning och hjälp, säger hundcoachen Fredrik Steen

Om en människa råkar svälja vatten med blågröna alger kan det orsaka magsjuka. 

 

Fakta algblomning: Algblomning förekommer i många olika vattenområden – till havs, kring kusten, i sjöar och vattendrag både i Sverige som utomlands.  Även torsken har betydelse för algblomningen i Östersjön. Överfiske kan leda till att vissa fiskarter som torsken minskar kraftigt, medan mängden mindre fiskar ökar. Det kan leda till allvarliga förändringar det ekologiska systemet.  

Fakta Östersjön: Östersjön räknas i dag till ett av världens mest förorenade hav. Bland hoten finns övergödning, överfiske, ökande sjöfart och utsläpp av miljögifter. Näringsläckaget har minskat de senaste decennierna men det dröjer innan vi kan se positiva effekter av minskade utsläpp. Östersjön har som innanhav ett mycket långsamt vattenutbyte och det tar mer än 30 år att byta ut allt vatten.

 

Vad gör WWF för Östersjön?

  • WWF arbetar för att stoppa övergödningen, skydda viktiga havsområden, stoppa ohållbart fiske, skapa säkrare sjöfart och minska oljeutsläpp. 

  • WWF arbetar med konkreta naturvårdsinsatser för att skapa en bättre havsmiljö i Östersjön, exempelvis genom att återställa våtmarker och restaurera marina miljöer i grunda vikar. 

  • WWF vill öka medvetenheten och engagera politiker i frågan om hur vi kan rädda vårt innanhav. Arbetet rör inte bara Sverige utan alla Östersjöländerna. 

 

Vad kan jag göra för Östersjön? 

  • Släng skräp i soporna, inte i hav eller sjöar. 

  • Kissa inte i havet när du badar. Använd en toalett på land eller kissa i skogen, då hinner det renas i marken innan det når havet. 

  • Äger du en båt, töm toaletten i land och inte direkt ut i vattnet. Ska du måla om båten, använd miljömärkt bottenfärg. 

  • Har du ett enskilt avlopp, gå in på www.avloppsguiden.se och lär dig hur du kan förbättra reningen och vilka regler som gäller. 

  • Om du simmar under vattenytan kan du hjälpa en av Östersjöns viktigaste alger, blåstång, genom att rengöra klippor som är bevuxna med fintrådiga alger antingen på våren eller på hösten. På så sätt ger du blåstången en ren plats att etablera sig på. 

  • Om du äger mark där en våtmark skulle kunna bidra till att minska näringsflödet, kontakta din länsstyrelse för att undersöka möjligheten att anlägga en sådan våtmark. 

  • Stöd insamlingen och ge Östersjön en chans att återhämta sig. Delta i WWFs insamling på www.wwf.se/algstopp du också! Swisha 30 kronor (motsvarar bara en av sommarens alla glassar) för att stoppa den kraftiga och giftiga algblomningen i Östersjön! 

Läs mer om algblomningen på SMHI: https://www.smhi.se/vader/observationer/algsituationen/algae 

Extern skribent: WWF 2023-06-29

 

 

 

 

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”