HÅLLBARHET | REKO-ringen Boländerna fick pris för sin hållbara matproduktion

>>

BILDEN: Ulrik Wärnsberg (S) och Erik Pelling (S) överlämnar diplom till representanterna för REKO-ringen Boländerna Ann-Helen Meyer Von Bremen, Carina Gunnarsson och Ulrika Ivergård. Foto: Johan Wahlgren

 

 

REKO-ringen Boländerna har tilldelats utmärkelsen Årets landsbygdsaktör 2022. REKO står för Rejäl Konsumtion och är ett sätt att handla lokalproducerad mat helt utan mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och startar en REKO-ring där

Årets landsbygdsaktör 2022

råvaror och produkter säljs direkt från producent till konsument.

 

Uppsala är den kommun i Sverige med flest boende på landsbygderna, 56 000 invånare, och arbetar för att bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Eldsjälar är avgörande för utvecklingen av landsbygderna och därför delas utmärkelsen Årets landsbygdsaktör ut. Vinnare för 2022 är REKO-ringen Boländerna.

Motiveringen lyder:

REKO-ringen Boländerna bidrar till hållbar utveckling av Uppsalas landsbygder genom att bidra med ett direkt ekonomiskt värde för de ingående företagen och ett ekologiskt värde genom att produkterna är närproducerade från småskaliga och ofta ekologiska odlare. De sociala värdena inkluderar att knyta konsument och producent närmare varandra, skapa en rikare matkultur med mat av god kvalitet och lokalt ursprung, en större förståelse för värdekedjan för livsmedel och inte minst att skapa liv och alternativ användning för allmänheten på den stora parkeringen i Boländerna.

Den svåra torkan 2018 i kombination med Rysslands invasion av Ukraina, ett krig som har gjort att kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket ökat kraftigt, gör att mervärden som svensk och närproducerad livsmedelsproduktion nu är mer i fokus än tidigare.

– Den lokala livsmedelsproduktionen i Uppsala är viktig för sysselsättning och tillväxt på landsbygden. REKO-ringen Boländerna bidrar på ett fantastiskt sätt till en hållbar utveckling med livsmedel av bra kvalitet och med höga miljö- och djurskyddskrav. Vi ska värna och utveckla den konkurrensfördel det ger för vår region och för hela Sverige, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är glada att få uppmärksamma REKO-ringen Boländerna för deras viktiga arbete. De är föregångare inom ett område som blir allt viktigare. Som kommun kan vi bidra genom att stötta hållbart producerad mat i offentliga upphandlingar, vilket höjer matkvaliteten i förskolor, skolor och äldreboenden. Det offentliga ska vara bäst i klassen och svenska bönder ska prioriteras, säger Ulrik Wärnsberg (S), ordförande för landsbygdsberedningen i Uppsala kommun.

– Vi är väldigt glada för utmärkelsen och hoppas det kan göra att fler upptäcker REKO-ringen. Det är ett bra sätt handa närproducerad mat av hög kvalité, samtidigt som man stödjer lokala företag på landsbygden, säger Carina Gunnarsson, som är en av de drivande i REKO-ringen Boländerna.

Mer om Årets landsbygdsaktör

Årets landsbygdsaktör delas ut årligen av Uppsala kommun. Alla kan nominera företag, grupper, föreningar eller personer. Aktören ska ha:

  • gjort en insats som bidragit till landsbygdsutvecklingen enligt kommunens landsbygdsprogram
  • gjort en insats som bidragit till ökad ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet på landsbygderna
  • gjort en insats i närtid som gynnat allmänheten på landsbygderna
  • ha sin bas på landsbygden.

Det är landsbygdsberedningen i Uppsala kommun som föreslår vinnaren, som sedan beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Extern skribent: Uppsala kommun • 2023-06-19

 

 

 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge