UPPSALA NV | Stabby prästgård i morgon?

Detta är en artikel från UMLN:s vårnummer (#1) 2023

>>

 

När jag anländer är det bara en tidsfråga innan den gångna vinterns sista snö smälter undan och gräsmattor och grusgångar åter får se dagsljuset under Stabby prästgårds lindar. Vid entrén till Stabbygården möter Helena Harnesk och Ulf Hellman, båda styrelsemedlemmar i Bondkyrko hembygdsförening, mig för ett samtal om prästgården, om planerna för 2023 och i synnerhet dess framtid.

 

När vi på redaktionen fick höra att det endast är cirka 300 betalande medlemmar i Bondkyrko hembygdsförening blev vi fundersamma. Hur kommer det sig att inte fler hushåll i nordvästra Uppsala, den del av staden där Stabby prästgård ligger, har löst ett medlemskap i den förening som driver och förvaltar den gamla prästgården?
Det enda svar vi kommer fram till är att alldeles för få känner till den kamp för överlevnad som sker innanför de faluröda staketen på adressen Stabby backe 1.

 

Stabby prästgård sedd från ovan 2018. Foto: Sven Tideman för UMLN ©2018.

 

 

”Dödsdömd” fick uppskov

Att Bondkyrko hembygdsförening en gång lyckades med bedriften att köpa Stabby prästgård var direkt avgörande för gårdens fortsatta existens. Köpet förhindrade då högst troligt att platsen exploaterades. Ett sannolikt scenario om man inte hade köpt den vackra gamla gården med sin generöst tilltagna trädgård hade varit att den jämnats med marken för att ge plats åt ny bebyggelse. Många människor tror felaktigt att Stabby prästgård omfattas av ett lagligt skydd tack vare sin ålder och rika historia men så är dessvärre inte fallet. Så än idag gäller att Bondkyrko hembygdsförening är allas vår garant för att denna oas kan fortsätta att finnas.

Varje dag nyttjas prästgårdens omgivningar av hundratals människor; det är folk som promenerar med eller utan hund, det är hurtbullar som tar sin joggingrunda under blandskogens tak och intill det omgivande bördiga odlingslandskapet. Ofta möter man förskolegrupper i färgglada reflexvästar vars pedagoger gärna förlägger utflykter till Stabby. Själva prästgården används flitigt för alltifrån bröllops- och födelsedagsfester till begravningsfika. Sommartid håller det populära prästgårdskaféet öppet på söndagar. Så kommer det även att bli sommaren 2023. Kort sagt är det en oas för många av Uppsalaborna.

Bli medlem

Inne i Stabbygården kastar vårsolen sitt ljus över de hundraåriga golvbrädorna. Det mildras av spetsgardiner som ramar in de spröjsade fönstren och salen andas historia. Vi slår oss ner i en soffa som står i rummets ena hörn. Helena Harnesk är vice ordförande i Bondkyrko hembygdsförening och Ulf Hellman ledamot. De berättar med mycken glädje och stor stolthet om sin relation till den anrika gården och om arbetet de lägger på den. Men säg något som inte har en baksida. För Bondkyrko hembygdsförening är naturligtvis ekonomin en ständig utmaning.

– Vi är glada att så många vill hyra gården för alltifrån konferenser till festligheter, konstaterar Helena samtidigt som hon vecklar ut ett A4-papper och pekar på uppradade utgifter. Men som du ser är det stora utgifter som väntar i år och framåt.

Helena Harnesk tillsammans med Ulf Hellman utanför Stabbygården i Stabby prästgård.

De samlade siffrorna för innevarande år uppgår till över 100 000 kronor och då är det enbart underhåll av fastigheterna som är medräknade. Löpande utgifter som personalkostnader, elektricitet och liknande är alltså inte inräknade här.

– Vi försöker att göra så mycket vi kan av fastighetsunderhållet själva, säger Ulf samtidigt som han konstaterar; men det finns gränser för vad vi klarar av och mäktar med.

Föryngring välkomnas

Det är uppenbart att Bondkyrko hembygdsförening önskar att fler ska gå med i föreningen av ekonomiska skäl. Men det finns så många fler och mycket roligare anledningar till att ansluta sig till den, menar Helena Harnesk.

– Man lär sig hela tiden nya saker om Stabby prästgård och den kringliggande bygden. När vi har våra så kallade arbetsdagar är det som allra bäst. Då jobbar vi tillsammans i olika smågrupper och vid dessa tillfällen är känslan av gemenskap extra angenäm och påtaglig.

Helena tillägger att det i samband med arbetsdagarna alltid ingår fika och sillunch för deltagarna.

Stabby prästgård i sam- och framtiden

Är det så att de äldre generationerna hade en större känsla för våra gemensamma traditioner och därmed ett större intresse av att förvaltande dessa? Frågan kommer när jag senare kommer tillbaka till redaktionen.
Klart och tydligt är att många ur de yngre generationerna är engagerade i mängder av välgörande föreningar, projekt och samarbeten. Man demonstrerar för klimatet och yttrandefriheten, mot plaster i havet, antisemitism och främlingsfientlighet. Behjärtansvärt och viktigt alltihop.
Men frågan som ändå behöver ställas är: Var ska våra barn och barnbarn hämta kraft, finna ro och kunna höra det oförställda ekot från våra lokala förfäder om platserna vi idag tar för givet försvinner?

Sommarfika under lindarnas skyddande tak i prästgårdens vackra trädgård.

 

Nog måste det finnas människor yngre än sjuttio år som finner ett värde av att engagera sig i dessa mer närliggande sammanhang?! Människor som ser värdet av att kulturlandskapet med sin historia fortsatt välkomnar oss Uppsalabor strax utanför våra ytterdörrar. Säkert finns det personer som ser att ett engagemang i en lokal grupp som Bondkyrko hembygdsförening i förlängningen faktiskt understödjer framgångar i forskarvärlden, bidrar till idrottsprestationer på internationella arenor, till att rädda vår planet, avlastar regionens psykiatri et cetera. En plats som Stabby prästgård bidrar till att kalibrera oss, och i ett längre perspektiv till att Uppsala är ett sundare samhälle. Till syvende och sist kommer vi inte orka med någonting om vi inte kan hämta kraft och ladda våra batterier i vår absoluta närhet. Svårare än så är det inte.

Så ställ dig själv frågan: Skulle jag kunna ge en del av min tid för att säkra Stabby prästgård och dess lantliga omgivning för mig själv och framtida generationer? Om du svarar ja är det enkelt och ytterst välkommet att slå en signal till Bondkyrko hembygdsförening.

Så här kan du stötta Bondyrko hembygdsförening:

Om du vill bli medlem i Bondkyrko hembygdsförening betalar du 200 kronor per person alternativt 300 kronor per hushåll till föreningens bankkonto: 5382-7192
Ange adress, telefon och gärna e-postadress. Märk med ”Ny medlem” och vips är du med och bidrar till prästgårdens framtid.

Signerat P. Strandh | UMLN nr.1 2023

 

 

 

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg