Vill du bli volontär för Uppsalapolisen?

Polisens volontärer är personer som på sin fritid hjälper polisen bland annat i det lokala brottsförebyggande arbetet och med att stödja brottsoffer.

Vad innebär volontärsuppdraget:
• Brottsförebyggande uppdrag: Trygghetssatsningar tillsammans med polisen
• Informationskampanjer – antilangning, bedrägeri, trafikfrågor, inbrott mm.
• Samarbete med lokala poliskontor (Knivsta och Gottsunda när det blir invigt)

Serviceuppdrag:
• Bistå polisen vid demonstrationer, festivaler och idrottsevenemang, till exempel informera om hur man skyddar sig mot ficktjuvar, hänvisa till rätt ingång för att undvika onödig trängsel, hänvisa till hållplats för kollektivtrafik vid hemgång, i god tid före arrangemanget leta efter gömda tillhyggen som glasflaskor och gatsten på området.
• Bidra till besökarnas trivsel i passexpeditioner och receptioner, till exempel genom att fråga om vårdnadshavare har de underskrifter som behövs vid ansökan om pass för barn, tillhandahålla blanketter för diverse ärenden så besökaren slipper stå i kö, vid köbildning informera om hur lång tid ärendet beräknas ta, hjälpa till vid så kallade nöjd-kund-undersökningar genom att uppmana besökare fylla i enkät.

Utredning & lagförings uppdrag:
• Bistå brottsoffer i rättsprocessen
• Finnas på brottsplats och prata med allmänhet i syfte att hänvisa eventuella vittnen till polis.

Den 14 juni kl 18.30, informationsträff i Blankasalen på polishuset i Uppsala för dig som vill bli volontär.
Anmäl dig senast den 13 juni till: lpo-uppsala-knivsta.kansli@polisen.se.
_________________
Signerat: Polisen

Fler nyheter

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord