Pride-flaggan hissas

Den 17 maj infaller den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi. För att visa att Uppsala är en öppen och inkluderande kommun som tar avstånd från all typ av diskriminering kommer Uppsala kommun förutom den norska flaggan även ha regnbågsflaggan hissad utanför Stadshuset under onsdagen 17 maj.

– Vi hissar prideflaggan för att visa att Uppsala är en öppen och inkluderande kommun som garanterar ett likvärdigt bemötande i alla verksamheter oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck och sexuell läggning. Vi hissar också flaggan i solidaritet med hbtq-personer som utsätts för diskriminering, homo-transfobi och trakasserier i Sverige och runt om i världen, säger Ilona Szatmari Waldau (V), kommunalråd med ansvar för antidiskriminering och mänskliga rättigheter.
Hbtq-personer* löper stor risk för diskriminering, trakasserier, hot och våld. Det är anledningen till att sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck finns med i de diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. Diskrimineringen kan handla om att inte få chansen till jobb eller befordran på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet eller att bli trakasserad på sin arbetsplats. Det kan också handla om att bli nekad studieplats eller att bli trakasserad av lärare eller andra elever.
För att öka medvetenheten och kompetensen har Uppsala kommun under 2017 startat egna hbtq-utbildningar både på grundnivå och diplomeringsutbildningar. Bland annat kommer rektorer och personal utbildas för att öka kunskapen kring hbtq-personers livssituation och säkra ett bra bemötande inom elevhälsan.
Att hbtq-diplomera eller hbtq-certifiera en verksamhet är ett sätt att säkerställa att alla bemöts på ett likvärdigt sätt. Det är ett strukturerat och målmedvetet sätt att förbättra både arbetsmiljö och bemötande. Under 2015 och 2016 hbtq-certifierades alla kommunens fritidsgårdar och Uppsala konstmuseum av organisationen RFSL.
Välkommen att närvara när kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (V) hissar prideflaggan den 17 maj 08.00 utanför Stadshuset, Vaksalagatan 15 i Uppsala.

*Hbtq är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera uttryck och andra identiteter.
[Författare Uppsala kommun]

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck