Pop-up-förskolor blir lösningen

För att fler barn ska få möjlighet att gå på någon av de förskolor som deras föräldrar har önskat ska kommunen använda befintliga lokaler, som annars skulle ha stått tomma, som tillfälliga förskolor under vårterminerna. När platser på permanenta förskolor blir tillgängliga till hösten kan barnen flytta dit. Genom att i god tid se över vilka tomma lokaler som kommunen har tillgång till under våren kan man ställa i ordning dem för tillfällig förskoleverksamhet. Det är alltså inte fråga om permanenta lokaler, utan platsen kan skifta från år till år.

– Vi gör rekordinvesteringar i nya förskolor i Uppsala, men det tar tid innan alla står färdiga. Med den här satsningen kan vi under perioder då efterfrågan är som störst erbjuda förskoleplatser mer flexibelt och lättillgängliga än idag. Förhoppningsvis kan det förenkla vardagen för många barnfamiljer, medan våra byggarbetare jobbar på högvarv för att färdigställa de nya förskolorna, sa Caroline Hoffstedt (S), ordförande i utbildningsnämnden, vid en pressträff på tisdagen. 
Det är närmare 800 barn fler som behöver förskoleplats under vårterminen än höstterminen. Det gör det svårt för många att få något av sina tre önskade förskolor. Däremot öppnas möjligheten till hösten, när alla sexåringar flyttar över till förskoleklass. De som tackar ja till att ha sitt barn på en tillfällig förskola behöver söka om till de förskolor de önskar ha sitt barn på när platser blir tillgängliga.
– Vi har alltid kunnat lösa situationen, men vissa blir besvikna när de erbjuds förskoleplats långt från hem och arbete. Med den här modellen kan vi erbjuda tillfälliga platser mer centralt till dess att platser på permanenta förskolor blir tillgängliga, sa Birgitta Pettersson, utbildningsdirektör.

Kommunen satsar tre miljoner om året för att ordna de tillfälliga förskolorna. En engångsinvestering i möbler och pedagogiskt material görs inför vårterminen 2018.
[Författare Uppsala kommun]

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck