Vägarbete påverkar Dag Hammarskiölds väg

Måndagen 15 maj börjar arbetet med att dra nya ledningar för vatten från Rosendal till Polacksbacken. Arbetet påverkar framkomligheten på Dag Hammarskiölds väg och ett körfält i vardera riktningen kommer att vara avstängt under de veckor som arbetet pågår.

I takt med att Uppsala växer behöver flera ledningar för vatten, avlopp, el och fiberkabel dras. Det påverkar trafiken eftersom ledningarna ofta ligger i anslutning till vägar. 
– Vi kan bara konstatera att så är fallet, ledningarna dras där de är lättåtkomliga när man behöver göra förändringar eller laga dem, och det är i anslutning till vägar, säger Michael Eriksson, avdelningschef för gata, park, natur.
Arbetet vid Rosendal och Polacksbacken pågår i drygt två veckor och utöver att två körfält stängs av begränsas hastigheten till 30 kilometer i timmen för att skapa en trygg arbetsmiljö för de som arbetar på platsen. En busshållplats i höjd med rondellen på Dag Hammarskiölds väg placeras tillfälligt framför avstängningen. För gående och cyklister ordnas en tillfällig omväg runt avstängningen.

 

[Signerat: Uppsala kommun]

Fler nyheter

RANKING | Akademiska sjukhuset ett av världens bästa sjukhus

NÄRINGSLIV • SKOLA | Möt morgondagens entreprenörer på UF-mästerskapet

KULTUR | Youssou N’Dour till UKK

FORSKNING | Nytt världsrekord för CIGS-solceller till Uppsala universitet

Vi | Anonyma stödsamtal ska få fler att våga söka hjälp

Enligt redaktören: I am nineteen going on twenty, la la …