Mer scenkonst för barn och unga

HÖJT KOMMUNALT ARRANGÖRSSTÖD
>>
Nya rutiner för kommunens arrangörsstöd till förskolor och skolor som bokar föreställningar, har lett till en kraftig ökning av antalet barn som får ta del av scenkonsten. Kulturnämnden förstärker därför arrangörsstödet för 2017 med 500 000 kronor. Kulturförvaltningen erbjuder sedan 1993 ett arrangörsstöd till förskolor och skolor som bokar scenkonst. Inför 2017 har nya rutiner runt stödet införts med enklare ansökningsförfarande och en särskild informationssatsning.

Inför vårterminen fick förskolor och skolor information om de nya rutinerna och om de aktuella föreställningarna. Detta ledde till en kraftig ökning av antalet ansökningar. Redan i februari hade 208 ansökningar kommit in vilket kan jämföras med att under hela 2016 beviljades 146 ansökningar. Bland de sökande finns förskolor och skolor som inte tidigare sökt stöd.

– Tydlig information är en förutsättning för att ge förskolor och skolor likvärdig tillgång till kultur, och genom att organisera ansökningar smartare och beskriva utbudet bättre har vi kunnat öka antalet skolföreställningar kraftigt, säger Peter Gustavsson (S), ordförande i kulturnämnden.

Arrangörsstödet subventionerar kostnaderna för scenkonst producerad av kommunens fria grupper. Tidigare har stödet betalats ut först efter genomförd föreställning, men i år är subventionerna istället inbakade i föreställningskostnaden från början.

De 660 000 kronor som ursprungligen fanns i budgeten för arrangörsstöd, har nu ökat med ytterligare 500 000 till totalt 1 160 000 kronor.

– Genom att vi avsätter mer resurser till arrangörsstödet kan kulturarbetarna göra fler föreställningar och Uppsalas skolelever får möjlighet att uppleva mer kultur, säger Peter Gustavsson.

[Signerat: Uppsala kommun]

Fler nyheter

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge

F&V
Nya mekanismer bakom antibiotikaresistens

INSÄNDARE:
Raggmunk och fläsk … Och spårväg!

FOLKLIGT
Festligt på Fyrisgårdens Broloppis

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg