Region Uppsala: Fler i Uppsala län har snabbt bredband

• INTERNET • BREDBAND | Kommunikation / Region Uppsala 

>>
Drygt 83 procent av hushållen i Uppsala län hade tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund i oktober år 2019, vilket är en ökning med 3,5 procentenheter sedan året före. Snittet för riket är 85,1 procent. Samtidigt är andelen med bredband på landsbygden fortfarande låg. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2019.

Bland Uppsala läns kommuner har Uppsala kommun kommit längst med 92 procent bredbandsanslutna hushåll, medan Håbo kommun hamnar som nummer två med 85,4 procent anslutna hushåll. Av länets övriga kommuner så ligger Knivsta på 76,7 procent, Älvkarleby på 73,6 procent, Enköping på 73,7 procent, Östhammar på 66,7 procent, Heby på 54,9 procent och Tierp på 54,4 procent.

Snabbast tillväxt av bredband på 100 Mbit per sekund hade Håbo kommun, med cirka 9 procentenheter mellan år 2018–2019.

Målet för länet är att minst 90 procent av hushållen ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020. Till år 2030 ska 100 procent vara uppnått.

– Vi ser att det är en bit kvar till att nå målet om att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Mycket av den bredbandsutbyggnaden som återstår är utanför tätort, vilket gör den mer kostnadskrävande. Samtidigt är det nu viktigare än tidigare att alla i länet har tillgång till en snabb och stabil bredbandsuppkoppling för att kunna bedriva distansundervisning och distansarbete, säger Sofia Millbert, regional bredbandskoordinator på Region Uppsala.

Region Uppsala arbetar för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

Skillnaderna mellan utbyggnaden av bredband mellan tätort och landsbygd är stora. Utanför tätort har endast mellan 12-30 procent av invånarna i dagsläget tillgång till detta beroende på kommun.

– Jag är glad för att andelen som har snabbt bredband ökar men det går för långsamt. Här behöver marknaden jobba på och se vinsten av att snabba upp tempot och regeringen måste tillskjuta mer medel, i dagsläget så motsvarar behovet av stöd 22 miljarder kronor för hela landet men endast 625 miljoner kronor har fördelats ut och inget av detta har nått vårt län, säger Björn-Owe Björk, (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Företagen utanför tätorterna är beroende av en snabb uppkoppling för att klara sin lönsamhet. Björn-Owe Björk betonar att bredbandstäckning inte enbart är en fråga om regional utveckling. Det är också grundläggande för den moderna sjukvård som regionen nu ställer om till.   

– Digitala vårdmöten och annan kontakt med vården på digital väg ökar tillgängligheten och för vården närmare patienten. Där är bredband en del av pusslet, säger Björn-Owe Björk, (KD).

Region Uppsala arbetar för övergripande samordning och samverkan i bredbandsfrågor. Bredbandskoordinatorns roll är bland annat att bistå kommunerna, driva på bredbandsarbetet och se till att kommunerna har den information de behöver för att kunna arbeta med bredbandsfrågan.

Skillnaderna mellan utbyggnaden av bredband mellan tätort och landsbygd är stora. Utanför tätort har endast mellan 12-30 procent av invånarna i dagsläget tillgång till detta beroende på kommun.

– Jag är glad för att andelen som har snabbt bredband ökar men det går för långsamt. Här behöver marknaden jobba på och se vinsten av att snabba upp tempot och regeringen måste tillskjuta mer medel, i dagsläget så motsvarar behovet av stöd 22 miljarder kronor för hela landet men endast 625 miljoner kronor har fördelats ut och inget av detta har nått vårt län, säger Björn-Owe Björk, (KD), regionråd med ansvar för regional utveckling.

Företagen utanför tätorterna är beroende av en snabb uppkoppling för att klara sin lönsamhet. Björn-Owe Björk betonar att bredbandstäckning inte enbart är en fråga om regional utveckling. Det är också grundläggande för den moderna sjukvård som regionen nu ställer om till.   

– Digitala vårdmöten och annan kontakt med vården på digital väg ökar tillgängligheten och för vården närmare patienten. Där är bredband en del av pusslet, avslutar Björn-Owe Björk, (KD).

<<
_______________________________________________
Artikelförfattare:

Fler nyheter

PROFESSORN:
Undernäring hos sjuka och äldre behöver uppmärksammas mer

KULTUR —
Skönt groove väntar på Uppsala Reggae Festival 2024

UTFLYKTSMÅL —
Sommarens bakluckeloppis i Ulva

STRANDH-
HUGGET hos folkäre KNUT KNUTSON

KULTUR —
Utställningen Svampskogens hemligheter

UPPSALA FÖRR —
Historiska temavandringen ”De som drev framåt”