Uk kommer att utföra trädfällning utmed Dag Hammarskjölds väg

• TRAFIKINFO / TRÄDFÄLLNING • Dag Hammarskjölds väg | Uppsala kommun (Uk) >> Kommunen kommer att ta ner ett antal träd utmed Dag Hammarskjölds väg i början av december. Det gäller sträckan mellan korsningen Sjukhusvägen fram till rondellen vid Regementsvägen. Arbetet kommer att utföras under dagtid 08.30-15.00. Trafiken kan komma att bli berörd då ett Läs mer…

Ombyggnad påbörjas av trafikplats Fullerö och väg 290

• INFRASTRUKTUR • Väg 290 | Uppsala norra / Fullerö / Södra Storvreta / Uppsala kommun (Uk) >> Kommunstyrelsen har godkänt ett medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Uppsala kommun. Avtalet innebär att en vägplan för trafikplats Fullerö ska tas fram och att en gångpassage på väg 290 ska byggas. Åtgärderna ska öka säkerheten vid trafikplatsen. Södra Läs mer…

STATISTIK: Fler fotgängare skadas när vintertiden börjar

• SÄKERHET • I trafiken | Gående / Vintertid / Trafikstyrelsen >> När vi ställde om klockan till vintertid ökar olyckorna bland gående. Under november och december nästan tredubblas antalet påkörda och skadade fotgängare under timmarna mellan klockan 16-18 jämfört med övriga månader. Transportstyrelsen har studerat sommar- och vintertidens betydelse för gåendes trafiksäkerhet genom att Läs mer…

Förlängd byggtid och ökad kostnad för ”Förbifart Stockholm”

• TRAFIK • Förbifart STHLM | Försening / Dyrare / Trafikverket >> Förbifart Stockholm är ett komplext bygge som ska bli en av världens längsta sexfiliga motorvägstunnlar och är viktigt för att skapa en tillgänglig Stockholmsregion. Nu får projektet en ny tid- och kostnadsplan. Orsaken är flera händelser sedan byggstart. – Snart fyra år in Läs mer…

Beslut om nya hastigheter på 120 mil väg för att öka säkerheten

• TRAFIK • Säkerhet | Hastigheter / Trafikverket >> Under 2019 kommer Trafikverket att skylta om hastighetsgränser på vägsträckor runtom i landet. 111 mil statlig väg får sänkt hastighetsgräns från 90 till 80 km/tim och 9 mil får höjd hastighetsgräns från 90 till 100 km/tim. Alla vägsträckor som får sänkt hastighetsgräns saknar mitträcken och har Läs mer…