PÅ VÄG
Fortsatt satsning på cykeln som transportmedel

| UPPSALA KOMMUN |
Förra året byggdes 6400 meter ny cykelväg i Uppsala kommun, vilket är den största satsningen på fyra år. Det visar kommunens cykelbokslut för 2023.

Bokslutet är en sammanställning av de insatser kommunen gjort under året för att underlätta för Uppsalas cyklister.

Under 2023 har Uppsala kommun fortsatt att satsa på cykeln som transportmedel genom ett flertal cykelfrämjande insatser. Likt tidigare år handlar det bland annat om nybyggnationer och ombyggnationer, men även underhåll av kommunens cykelvägar. Syftet är att göra det tryggare, säkrare, bekvämare och mer framkomligt för Uppsalas invånare och besökare att välja cykeln.

Större och bättre cykelnät

Under 2023 har Uppsala kommun bland annat satsat på att förbättra cykelinfrastrukturen. Under förra året tillkom 6400 meter cykelväg och utmed 9000 meter cykelväg har standarden förbättrats. Även längs 9500 meter cykelväg har det byggts och rustats upp med ny belysning.

Här kan du se en karta över nya och upprustade cykelvägar under 2023

Fokus på trafiksäkerhet

Cykelbokslutet för 2023 visar även att trafiksäkerheten har varit en prioritet och kommunen har arbetat med att minska antalet cykelolyckor. Detta genom ombyggnationer av platser för att förbättra sikten och hastighetssäkra cykelpassager.

Bakom cykelbokslutet står Stadsbyggnadsförvaltningen som årligen redovisar de satsningar som görs för cykel.

 

Extern skribent: Uppsala kommun | 2024-04-16

 

 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge