SVERIGE | 17 personer omkom i trafiken i februari 2024

Under februari har 17 personer minst livet i trafiken, 13 män och 4 kvinnor. 805 personer har skadats under samma period. Det visar preliminära uppgifter som sammanställts av Transportstyrelsen.

Av de som omkom färdades 15 personer i en personbil och endast 1 person var oskyddad trafikant. Ingen av dem som minste livet var under 20 år.

Under årets två första månader har nu 28 personer omkommit på våra vägar, 20 män och 8 kvinnor, enligt den preliminära sammanställningen. Det är lika många som under motsvarande period 2023 och i nivå med genomsnittet för samma period sju år bakåt i tiden.


Mötesolyckor vanligaste olyckstypen

I januari och februari var den vanligaste olyckstypen mötesolyckor, 17 personer har dött i mötesolyckor under perioden. I samtliga fall var åtminstone en personbil inblandad och i 3 av mötesolyckorna omkom fler än 1 person. Utmärkande för mötesolyckorna är att en personbil åker på, eller hamnar på, fel sida vägen och frontalkolliderar med en annan personbil eller ett annat tyngre fordon.

– Bland skadeolyckor är mötesolyckor den tredje vanligaste olyckstypen efter singelolyckor och upphinnandeolyckor – men mötesolyckor leder oftare till allvarliga personskador och dödsolyckor. Det här pekar på att arbetet med att mötesseparera våra vägar är en mycket viktig faktor för att få ner dödstalen i trafiken, säger Staffan Berge, statistiker vid Transportstyrelsen.

Av de 28 omkomna var 5 personer oskyddade trafikanter, varav 4 fotgängare i kollision med ett motorfordon.

Extern skribent: Transportstyrelsen

 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge