TRAFIK | Islandsbron stängs för biltrafik – skapar utrymme för kollektivtrafik och människor

I samband med öppnandet av den nybyggda Tullgarnsbron lördag 27 april kommer Islandsbron i centrala Uppsala stängas för biltrafik.

Det förbättrar framkomligheten för busstrafik och ambulanser på Islandsbron, liksom för gång- och cykeltrafik.

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade på onsdagskvällen att Islandsbron kommer stängas för motortrafik i samband med invigningen av Tullgarnsbron. Då den nya bron övertar biltrafiken kan det göras mer plats för gång- och cykeltrafikanter på Islandsbron, liksom förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. Förändringarna kommer även att förbättra framkomligheten för utryckningsfordon, till exempel ambulanser till och från Akademiska sjukhuset.

– Den minskade genomfartstrafiken kommer ge möjlighet att utveckla det vackra området runt Islandsbron för fler besökare, med fler platser för människor att mötas på, säger Rafael Waters (S), ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

– Detta kommer innebära bredare cykelbanor och bättre övergångar, mindre buller och bättre luft. Utan bilköerna kommer kollektivtrafiken och ambulanserna fram snabbare och smidigare. Detta är ett viktigt steg för citys utveckling mot att bli grönare med mer plats för folkliv och ökad trivsel, säger Joachim Höggren (MP), 1:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

– Det här kommer både innebära ett effektivare trafikflöde med färre köer, men framför allt ett trevligare city med mindre buller och föroreningar, säger Nora Karlsson (C), 2:e vice ordförande i gatu- och samhällsmiljönämnden.

Antalet invånare i Uppsala har växt kraftigt de senaste decennierna och väntas fortsätta öka. För att det inte ska bli för trångt på gatorna behöver fler åka kollektivt. Att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken är ett steg på vägen för att göra den mer attraktiv för Uppsalabor. Trafikljusen vid Islandsbron är även en av få platser i Uppsala där det bildas långa köer i cykeltrafiken, men som cyklisterna nu kommer slippa. Ambitionen är att göra mer trafiksäker miljö med minskat trafikbuller och där det blir lättare att röra sig längs årummet mellan city, Stadsträdgården och Uppsala hamn.

Extern skribent: Uppsala kommun

 

 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge