Nu övas totalförsvaret i hela landet

• SVERIGE • Rikets säkerhet |Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) / Länsstyrelsen i Uppsala län  >> I förra veckan inleddes den största nationella totalförsvarsövningen på över 30 år. Mer än 400 aktörer övar från november i år och under hela nästa år inom ramen för totalförsvarsövningen TFÖ 2020. Det försämrade omvärldsläget har gjort att Läs mer…