SVERIGE I NATO | Det civila försvaret en viktig del i försvarsalliansen

Nu är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och tillsammans med andra aktörer ökar vi nu tempot i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret.

Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

– Det civila försvaret och det militära försvaret utgör tillsammans vårt totalförsvar. I Uppsala län har vi en välutvecklad samverkan med andra myndigheter och det civila samhället. Tillsammans bygger vi ett motståndskraftigt samhälle med en hög försvarsvilja, säger landshövding Stefan Attefall.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar även under krigsfara och krig.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med civilt försvar. Länsstyrelsen arbetar i linje med Natos regelverk för att fortsätta utveckla de förmågor som har pekats ut som viktiga för det civila försvaret.

 
 
 
 

Fler nyheter

BILIST
Sjukhusvägen avstängd
24-31 maj

KROPP & HÄLSA
Psykisk ohälsa i skolan störst bland tjejer

KROPP & HÄLSA
Svenska solskyddsprodukter håller måttet mest

F&V
Fler grödor i växtföljden kan ge större skördar i ett förändrat klimat

UPPSALA
Kommunens befolkningsprognos 2024–2050

TIPS & RÅD
Våren är här – så gör du om du hittar en djurunge