Etikett: Milena Kraft

Uppsala kommun tar nytt steg i utbildningssatsningen kring hbtq

Föreläsning med SaraClaes inleder arbetet med HBTQ-diplomering av Studenternas