Tag: Idéburet Offentligt Partnerskap

Uppsala kommun och Studiefrämjandet Kontakten i Gottsunda ingår partnerskap

Samarbete ska öka stödet till utsatta kvinnor och hemlösa i Uppsala