Samarbete ska öka stödet till utsatta kvinnor och hemlösa i Uppsala

(SAMHÄLLE / IOP / UA KOMMUN / UA STADSMISSION / KVINNOBYRÅN / MIKAELSGÅRDEN)
>>           
Idag (onsdag 24 oktober) undertecknas en överenskommelse om ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Uppsala Stadsmission och Uppsala kommun. Överenskommelsen anses vara av stor vikt för de av Uppsala Stadsmissions verksamheter; Kvinnobyrån och Mikaelsgården, som stöder utsatta kvinnor och människor i socialt utanförskap och hemlöshet. Den kommer att innebära ett ökat ekonomiskt stöd från Uppsala kommun till verksamheterna under de kommande tre åren.
(Artikeln fortsätter under bilden)


Överenskommelsen om IOP
innebär ett utökat ekonomiskt stöd till Uppsala Stadsmissions verksamheter Mikaelsgården och Kvinnobyrån på motsvarande totalt 3,5 miljoner kronor per år för åren 2019, 2020 och 2021. Det är första gången Uppsala Stadsmission och Uppsala kommun ingår en långsiktig överenskommelse om samarbete.

– Jag är glad och stolt över det här partnerskapet. IOP är en effekt av en tillitsfull samverkan med Uppsala kommun och Socialnämnden sedan lång tid tillbaka, säger Margaretha Svensson Paras, direktor för Uppsala Stadsmission.
Hon menar att det ömsesidiga samarbetet är ett mycket viktigt steg och möjliggör professionella insatser och ökad smidighet till gagn för människor i utsatthet.
– Samarbetet innebär ett viktigt ekonomiskt stöd, men av den totala finansieringen ligger fortsatt drygt 50 procent kvar på Uppsala Stadsmission, vilket innebär att vårt insamlingsarbete kommer att vara fortsatt viktigt för att driva verksamheterna också framöver.

Även från Uppsala kommuns sida är man av uppenbara själ optimistisk inför den överenskommelsen.
– Vi från kommunens sida hoppas att effekterna av den här nya partnerskapsöverenskommelsen ska ge en långsiktig positiv effekt i de berörda verksamheterna, säger Kjell Haglund, ordförande i Socialnämnden, Uppsala kommun

____________________________________________
Avsändare Uppsala kommun och Uppsala Stadsmission
____________________________________________

Fler nyheter

SPORT
Uppsalas Patricia Kamga slog svenskt juniorrekord

UPPSALA SÖDRA
Nu upphandlas byggandet av Uppsalas spårväg

F&V
Robotars känsel kan bli lika snabb som människans

ONLINE
Wikområdets historia digitaliseras och tillgängliggörs

SENIOR
Följ med Träffpunkter 65+ ut för en dag i gemenskap och rörelse

NYTT PROJEKT
Ungdomar ska öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck